26.05.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Студенти друге године мастер студија имају право полагања усменог дела испит у априлском испитном року.

у Београду, 26.05.2020.

Предметни наставник


 

20.05.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

У циљу превенције болести COVID-19 јавно излагање презентација студената се НЕЋЕ одржати и сви студенти који су благовремено послали своје презентације добијају додатних 5 поена (видети Табелу испод) на задатак број 2.

Презиме и име Бр.
инд.
год Предиспитне обавезе
Поени за
1. задатак
Поени за
2. задатак
Укупно
поена
1 Ђорђевић Милан М 32 17 23 20 43
2 Крнојелац Жарко М 2 18 26 20 46
3 Андрић Марија М 4 18 21 20 41
4 Ћуковић Александар М 5 18 24 20 44
5 Медаковић Александар М 7 18 24 20 44
6 Бурсаћ Марија М 9 18 27   27
7 Пунђијевић Милош М 10 18 25 20 45
8 Петковић Александар М 15 18 23 20 43
9 Савић Мирко М 18 18 23 20 43
10 Огњановић Маја М 25 18 21 20 41
11 Миливојевић Стефан М 27 18 23 20 43
12 Огњановић Никола М 32 18 20   20
13 Танчев Немања М 33 18 25 20 45
14 Совиљ Никола М 35 18 23 20 43
15 Радуловић Илија М39 18 21 20 41
16 Ковачевић Стефан М 4 19 23 20 43
17 Миловановић Никола М 5 19 24 20 44
37 Денић Славица М 8 19 30 20 50
18 Стојменовић Стефан М 14 19 23 20 43
19 Симић Мила М 15 19 21 20 41
20 Јовичић Немања М 16 19 22 20 42
21 Оташевић Александра М 18 19 23 20 43
22 Смиљковић Весна М 19 19 23 20 43
23 Тодоровић Иван М 20 19 28 20 48
24 Спасеновић Владан М 21 19 29   29
25 Дрљан Кристина М 22 19 24 20 44
26 Мандић Дарко М 23 19 23 20 43
27 Фејзовић Емир М 25 19 25 20 45
28 Ђуровић Добрила М 27 19 23 20 43
29 Николић Иван М 32 19 25 20 45
30 Радојковић Дарко М 39 19 20 20 40
31 Милошевић Бобан М46 19 27 20 47
32 Савић Борка М48 19 21   21
33 Јеремић Ивана М50 19 22 20 42
34 Димитријевић Тијана М52 19 28 20 48
35 Ничић Марјан М   20   20

Усмени испит се полаже писмено и сви студенти треба да донесу Вежбанку (свеску за писмене задатке) на испит.

у Београду, 20.05.2020.

Предметни наставник


 

28.04.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Списак студената друге године мастер струковних студија
са освојеним поенима на предиспитним обавезама:

Презиме и име Бр.
инд.
год Предиспитне обавезе
Поени за
1. задатак
Поени за
2. задатак
Укупно
поена
1 Ђорђевић Милан М 32 17 23 15 38
2 Крнојелац Жарко М 2 18 26 15 41
3 Андрић Марија М 4 18 21 15 36
4 Ћуковић Александар М 5 18 24 15 39
5 Медаковић Александар М 7 18 24 15 39
6 Бурсаћ Марија М 9 18 27   27
7 Пунђијевић Милош М 10 18 25 15 40
8 Петковић Александар М 15 18 23 15 38
9 Савић Мирко М 18 18 23 15 38
10 Огњановић Маја М 25 18 21 15 36
11 Миливојевић Стефан М 27 18 23 15 38
12 Огњановић Никола М 32 18 20   20
13 Танчев Немања М 33 18 25 15 40
14 Совиљ Никола М 35 18 23 15 38
15 Радуловић Илија М39 18 21 15 36
16 Ковачевић Стефан М 4 19 23 15 38
17 Миловановић Никола М 5 19 24 15 39
37 Денић Славица М 8 19 30 15 45
18 Стојменовић Стефан М 14 19 23 15 38
19 Симић Мила М 15 19 21 15 36
20 Јовичић Немања М 16 19 22 15 37
21 Оташевић Александра М 18 19 23 15 38
22 Смиљковић Весна М 19 19 23 15 38
23 Тодоровић Иван М 20 19 28 15 43
24 Спасеновић Владан М 21 19 29   29
25 Дрљан Кристина М 22 19 24 15 39
26 Мандић Дарко М 23 19 23 15 38
27 Фејзовић Емир М 25 19 25 15 40
28 Ђуровић Добрила М 27 19 23 15 38
29 Николић Иван М 32 19 25 15 40
30 Радојковић Дарко М 39 19 20 15 35
31 Милошевић Бобан М46 19 27 15 42
32 Савић Борка М48 19 21   21
33 Јеремић Ивана М50 19 22 15 37
34 Димитријевић Тијана М52 19 28 15 43
35 Ничић Марјан М   20   20

Напомена: Јавно излагање презентација биће заказано благовремено и објављено на Web sajt-у ВГГШ по завршетку ванредног стања.

Услов за излазак на испит су испуњене све предиспитне обавезе.

у Београду, 28.04.2020.

Предметни наставник


 

30.03.2020.

Обавештење: Продужетак рока за завршетак задатка број 2:

Обавештавају се студенти друге године мастер струковних студија да се рок за припрему и слање PowerPoint презентације на тему: УПОЗНАЈТЕ СТУДЕНТА МАСТЕР СТУДИЈА ВИСОКЕ ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКЕ ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ, БРОЈ ИНДЕКСА: ...../.. на e-mail: ovasovic@hotmail.com продужава до 24. априла 2020.

Јавно излагање презентација биће заказано благовремено и објављено на Web site-у ВГГШ по завршетку ванредног стања.

У Београду, 30. 03. 2020. год.

Предметни наставник


 

05.03.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ:

Јавно излагање Задатка бр. 2 одржаће се у следећим терминима:

Датум Сатница (часова)
Субота 21.03.2020. 09:00
Понедељак 23.03.2020. 16:15
Среда 25.03.2020. 16:15

Студенти могу сами изабрати термин јавног излагања презентације, поштујући термине наведене у табели.

Важна напомена: Услов за излазак на испит и/или колоквијум су завршене све предиспитне обавезе. Накнадних термина за излагање презентације неће бити.

у Београду, 05.03.2020.

Предметни наставник