ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Техничке пословне комуникације и презентације


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 132 kb

 

22.02.2021.

ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
– ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ -

ИНФОРМАЦИЈЕ О НАСТАВИ И ОБАВЕЗАМА СТУДЕНАТА:

 • ЛИТЕРАТУРА: Писана предавања – Скриптарница геодетског одсека ВГГШ или преузети са апликације Teams.
 • МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
  1. ПРЕДАВАЊА online преко апликације Teams у складу са распоредом часова: Теме се обрађују према редоследу наведеном у садржају предмета.
  2. ПРАКТИЧНЕ ВЕЖБЕ:   Писана комуникација, израда презентација, јавни наступ.
 • ПРАКТИЧНЕ ВЕЖБЕ:   Писана комуникација.
 • ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА подразумева:
  1. Комуникацију електронском поштом,
  2. Писање писма пријаве за запошљавање,
  3. Припрему радне биографије (Curicculum Vitae – CV).
 • ЗАДАТАК 1.: На Web site-у Националне службе за запошљавање Републике Србије (http://www.nsz.gov.rs) објављује се PDF издање часописа „Послови“. Ваш задатак је да самостално изаберете један од огласа за посао објављеног у једном од часописа „Послови“ и припремите следеће:
  1. Писмо пријаве на оглас за посао – Мотивационо писмо;
  2. Радну биографију (CV) – без прилагања диплома о стручној спреми;
  3. Горе набројана документа проследите на e-mail: ovasovic@hotmail.com .
   Пропратно писмо у е-mail-у написати као да се обраћате послодавцу, а не мени лично (предметном наставнику). Обавезно навести број часописа и оглас (позицију) на који се пријављујете (конкуришете).
 • НАПОМЕНА: Рок за завршетак задатка 1. је 26. март 2021. МАКСИМАЛАН БРОЈ ПОЕНА за задатак 1. је: 30.
 • ЗАДАТАК 2.: Припремити PowerPoint презентацију и јавно излагање презентације у максималном трајању од 10 минута на тему: УПОЗНАЈТЕ СТУДЕНТА МАСТЕР СТУДИЈА ВИСОКЕ ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКЕ ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ, БРОЈ ИНДЕКСА: ...../..
 • НАПОМЕНА: Јавно излагање презентацијa ће бити заказано по завршетку свих предавања и одржаће се у школи или преко апликације Teams (у зависности од епидемиолошке ситуације). МАКСИМАЛАН БРОЈ ПОЕНА за задатак 2. је: 20.
 • УСМЕНИ ИСПИТ: Писмено одговарање на питања из градива обухваћена теоријском наставом.
 • Припрема усменог испита: Писана предавања. МАКСИМАЛАН БРОЈ ПОЕНА за усмени испит је: 50.
 • Усмени испит је обавезан за све студенте.

У Београду, 22. 02. 2021. год.

Предметни наставник