10.02.2019.

Писмени део испита одржан 09.02.2019. год. није положио нико од студената
који су исти полагали.

Увид у радове: СРЕДА 13.02.2019. год. од 930 до 1015 часова.

Предметни наставник:
Проф. др Рајко Савановић