08.06.2019.

Списак студената који су положили испит у јунском испитном року 2019. године

Р.бр. Презиме и име Број индекса Оцена
1. Ничић Урош С 44 16 6 (шест)
2. Марковић Милош С 53 16 6 (шест)

08. 06. 2019.

Предметни наставник