17.05.2020.

Обавештење о начину полагања испита у школској 2019/2020. години:

Ово обавештење се односи на начин полагања испита за ППКН1 и  ППКН2 у свим испитним роковима у текућој сколској години, 2019/2020. Начин полагања испита конципиран је у складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и осталих релевантних институција.

За ППКН1 важи следеће:

  1. На испиту се може остварити 100 поена, значи да предвиђени обим предиспитних обавеза није услов за излазак на испит. Како је постојала могућност да се предиспитне обавезе тј. семинарски рад реализују и током оnline наставе, то је погодност за кандидате који су овај рад у електронском облику доставили на увид наставници и узеће се у обзир приликом формирања коначне оцене.
  2. Испит ће се полагати у писменом облику. У оквиру писменог испита студенти ће одговарати на теоријска питања. Теоријска питања обухватају материју која је обрађена у току наставе као и оn-line наставе.
  3. Студентима су омогућене консултације путем електронске поште.

За ППКН2 важи следеће:

  1. На испиту се може  остварити 100 поена.
  2. Испит ће се полагати у писменом облику. У оквиру писменог испита студенти ће одговарати на теоријска питања. Теоријска питања обухватају материју која је обрађена у току наставе као и оn-line наставе.
  3. Студентима су омогућене консултације путем електронске поште.

У Београду, 17.05.2020.

Проф.др Јасмина Недељковић Остојић

Чувајте се.
#БудитеОдговорни