21.05.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ O КОНСУЛТАЦИЈАМА И ПОЛАГАЊУ ИСПИТА:

Услов за излазак на испит је да пошаљете на мејл (vggs.urb@gmail.com), урбанистичку анализу изабраног блока, као текстуални део (pdf) и у виду презентације (ppt) како би могли извршити корекције, дати коментаре за испит и проверили ваше предиспитне обавезе.

др Катарина Јевтић Новаковић


 

15.01.2020.

Обавеšтење:

Студенти који су редовно похађали наставу и завршили са свим обавезама,
долазе на испит 01.02. 2020. у 11h на упис оцене.

Запослени студенти, који похађају кондензовану наставу у време консултација 25.01.2020. у 10h, могу да раде тест (није обавезан и траје 30мин), а на испит доносе одштампан семестални рад и презентацију, коју излажу у трајању од 10 мин. Пре испита потребно је да рад пошаљу на мејл (vggs.urb@gmail.com), како би био прегледан и коригован.

др Катарина Јевтић-Новаковић