24.02.2020.

Писмени испит одржан 22.02.2020.год. су положили следећи студенти:

Р.б. Презиме и име бр. индекса Оцена
1 Денић Славица М 8/19 7
2 Тодоровић Иван М 20/19 6
3 Мандић Дарко М 23/19 7

Увид у радове и уписивање оцена: ЧЕТВРТАК 27.02.2020. год. од 1500 до 1600 часова.

Предметни наставник:
Проф. др Рајко Савановић