ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Картографија


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 134 kb

 

Предавања:

Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
17.03.2020. 6. КОНУСНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ 541 kb
17.03.2020. 7. ЦИЛИНДРИЧНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ 706 kb
17.03.2020. 8. ГАУС-КРИГЕРОВА ПРОЈЕКЦИЈА 1.1 MB
23.03.2020. 9. УТМ ПРОЈЕКЦИЈА 1.8 MB
23.03.2020. 10. НОВА СЛУЖБЕНА КАРТОГРАФСКА ПРОЈЕКЦИЈА
      СРБИЈЕ
1 MB
30.03.2020. 11. ТРАНСФОРМАЦИЈА КООРДИНАТА ИЗ WGS84
      У ЛОКАЛНИ КООРДИНАТНИ СИСТЕМ И
      ТРАНСФОРМАЦИЈА ГК У УТМ КООРДИНАТЕ
932 kb
07.04.2020. 12. ГЕОГРАФСКА КАРТА 548 kb
07.04.2020. 13-1. ГЕОГРАФСКИ ЕЛЕМЕНТИ КАРТЕ 1.6 MB
13.04.2020. 13-2. ГЕОГРАФСКИ ЕЛЕМЕНТИ КАРТЕ 617 kb
20.04.2020. 14. МАТЕМАТИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ КАРТЕ 825 kb
27.04.2020. 15. ОБЛИКОВАЊЕ КАРАТА 959 kb
27.04.2020. 16. ПРОЈЕКАТ ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ 722 kb
27.04.2020. 17. КАРТОГРАФСКИ ИЗВОРИ 189 kb
27.04.2020. 18. КАРТОГРАФСКО ГЕНЕРАЛИСАЊЕ 2.4 MB
04.05.2020. 19. КАРТОГРАФСКА РАЧУНАЊА 465 kb
04.05.2020. 20. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ КАРТЕ 292 kb
04.05.2020. 21. ТОПОГРАФСКА КАРТОГРАФИЈА 3.8 MB
04.05.2020. 22. ТЕМАТСКА КАРТОГРАФИЈА 3.3 MB
11.05.2020. 23. КОРИШЋЕЊЕ САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ИЗРАДИ
      КАРАТА
1.6 MB
11.05.2020. 24. INSPIRE ДИРЕКТИВА 294 kb
11.05.2020. 25. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЦИ ТОПОГРАФИЈЕ 1.8 MB
11.05.2020. ЛИТЕРАТУРА 118 kb