ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Картографија


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 134 kb

 

Предавања:

Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
17.03.2020. 6. КОНУСНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ 541 kb
17.03.2020. 7. ЦИЛИНДРИЧНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ 706 kb
17.03.2020. 8. ГАУС-КРИГЕРОВА ПРОЈЕКЦИЈА 1.1 MB
23.03.2020. 9. УТМ ПРОЈЕКЦИЈА 1.8 MB
23.03.2020. 10. НОВА СЛУЖБЕНА КАРТОГРАФСКА ПРОЈЕКЦИЈА
      СРБИЈЕ
1 MB
30.03.2020. 11. ТРАНСФОРМАЦИЈА КООРДИНАТА ИЗ WGS84
      У ЛОКАЛНИ КООРДИНАТНИ СИСТЕМ И
      ТРАНСФОРМАЦИЈА ГК У УТМ КООРДИНАТЕ
932 kb