25.04.2023.

Испит одржан 24.04.2023. год. су положили следећи студенти::

р.б. Презиме и име бр. индекса оцена
1 Живановић Александар M520/22 8

Термин за упис оцена и увид у радове: у термину консултација.

Предметни наставник:
др Марија Савановић 


27.01.2023.

Испит одржан 26.01.20223. год. су положили следећи студенти:

р.б. Презиме и име бр. индекса оцена
1 Стојановић Владан M14/20 8
2 Сарић Божидар М524/21 8
3 Ђокић Маја М525/21 8
4 Kossi Steven Akakpo М534/21 9

Термин за упис оцена и увид у радове: УТОРАК 31. јануар 2023. год. од 1600 до 1630 часова.

Предметни наставник:
др Марија Савановић