30.06.2020.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ОДРЖАНОГ 30.6.2020. ГОДИНЕ:

Испит (у целини) су положили следећи студенти:

Ред.
бр.
Име и презиме Бр.
индекса
Год.
уписа
Оцена
1. Тијана Арсић 43 16 6
2. Никола Павић 81 17 6

Рачунски део испита су положили следећи студенти:

Ред.
бр.
Име и презиме Бр.
индекса
Год.
уписа
Број поена
1 Бранко Живковић 23 14 21
2 Милош Јевтић 5 16 21
3 Никола Николић 73 16 20
4 Срећко Павловић 20 17 16

Напомена:

Предметни наставник
др Јасмина Недељковић


 

17.06.2020.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ОДРЖАНОГ 17.6.2020. ГОДИНЕ:

Испит (у целини) је положио следећи студент:

Ред.
бр.
Име и презиме Бр.
индекса
Год.
уписа
Оцена
1. Вук Митровић 29 17 6

Рачунски део испита су положили следећи студенти:

Ред.
бр.
Име и презиме Бр.
индекса
Год.
уписа
Број поена
1 Тијана Арсић 43 16 14
2 Марко Росић 9 17 21
3 Драгиша Драгаш 91 17 20

Напомена:

Предметни наставник
др Јасмина Недељковић


 

04.06.2020.

Резултати испита, априлски испитни рок, 4.6.2020. :

ИСПИТ (у целини) за предмет Катастар непокретности није положио нико од кандидата који су полагали теоретски део испита!

Рачунски део испита је положио кандидат:

Павић Никола 81/17    20 поена

Увид у радове је у среду, 17.6.2020. у 12. ч!

У Београду , 4.06.2020.

др Јасмина Недељковић