Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
18.05.2020. Рачунски део испита - пример 1 141 kb
18.05.2020. Рачунски део испита - пример 2 129 kb
05.01.2022. Испитна питања - 2021/2022 206 kb

 

05.01.2022.

ИСПИТНА ПИТАЊА - 2021/2022

НАПОМЕНА: Услед промене прописа промењена је и литература за одређена питања, из тог разлога за питања означена * (под бројем 3,5,6,45, 55,56, 58, 59,60) литература су предавања и актуелни закони – Закон о државном премеру и катастру, Закон о општем управном поступку и Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова.
Литература за питање број 41 је уџбеник за предмет Државни премер и основе катастра.