Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
27.12.2010. Вежбе (теорија) 1904 kb
21.12.2015. Испитна питања - Школска година: 2015/2016 97 kb
13.12.2018. Увод у GIS - 2018. (вежбе - теорија) 8212 kb
02.01.2019. Питања за тест 1 и тест 2 (у оквиру вежби)
Школска година 2018/2019
109 kb
02.01.2019. Питања за завршни тест (у оквиру вежби)
Школска година 2018/2019
107 kb

 

21.12.2015.

ИСПИТНА ПИТАЊА
Школска година: 2015/2016

  1. Компоненте интегрисане архитектуре информатичких технологија
  2. Географски информациони систем (GIS)
  3. Геоинформациони системи
  4. Геопросторни подаци
  5. Двослојне и трослојне GIS архитектуре
  6. Компоненте GIS
  7. Подела GIS софтвера
  8. Логички модел података (UML)
  9. Физички модел података
10. Менаџмент података
11. Организација података у GIS –у
12. Централизована и дистрибуирана GIS архитектура
13. Модели података у GIS –у
14. Растерски модел и растерски формати података
15. Векторски модел – „шпагети“, тополошки
16. Топологија (тополошка правила)
17. Формати векторских података
18. Векторска геометрија
19. Превођење растерског у векторски формат
20. ДБМС и персоналне базе података
21. Прикупљање података за GIS
22. Геокодирање
23. Приступ подацима у GIS базама података
24. Врсте упита у GIS –у
25. ISO и OGC стандарди за геоинформационе системе