03.12.2019.

Обавештење о колоквијуму:

Колоквијум из предмета Геодетски премер 2 ће се одржати у уторак 17.12.2017. године
са почетком у 9:00 часова у учионици 2.

03.12.2019. године

Предметни наставник 
мр Станислава Босиочић, дипл. инж. геодез.