Датум
објављивања
Преузмите материјал (десни клик>save link as...) Величина
документа
18.03.2020. Вежба 6 309 kb
22.03.2020. Вежба 7 287 kb
14.04.2020. Вежба 8 298 kb
27.04.2020. Вежба 9 147 kb
11.05.2020. Вежба 10 241 kb
11.05.2020. Вежба 11 209 kb
11.05.2020. Вежба 12 109 kb
31.03.2020. Елаборат 619 kb
31.03.2020. Скица уз елаборат 159 kb
Обрасци потребни за елаборат:
01.04.2020. Нивелмански образац бр. 1 101 kb
01.04.2020. Нивелмански образац бр. 3 202 kb
01.04.2020. Нивелмански образац бр. 3Т 205 kb
01.04.2020. Образац ЕОД 572 kb
01.04.2020. Тригонометријски образац бр. 1 135 kb
01.04.2020. Тригонометријски образац бр. 8 533 kb
01.04.2020. Тригонометријски образац бр. 13 134 kb
01.04.2020. Тригонометријски образац бр. 18Е стр1 70 kb
01.04.2020. Тригонометријски образац бр. 18Е стр2 111 kb
01.04.2020. Тригонометријски образац бр. 19 147 kb
01.04.2020. Тригонометријски образац бр. 19 стр. 1 602 kb
01.04.2020. Тригонометријски образац бр. 19 стр. 2 409 kb
01.04.2020. Тригонометријски образац бр. 23 97 kb
01.04.2020. Тригонометријски образац бр. 25 159 kb
Примери рачунања координата тачака у полигонском влаку:
19.05.2020. Задатак 8.1. 255 kb
19.05.2020. 8.1. - ДС 351 kb
19.05.2020. 8.1. - ЛС 380 kb
19.05.2020. Задатак 8.3. 294 kb
19.05.2020. 8.3. - ДС 402 kb
19.05.2020. 8.3. - ЛС 481 kb