02.10.2020.

РЕЗУЛТАТИ ПИСМЕНОГ ДЕЛА ИСПИТА
Допунски испитни рок - Октобар 2
школске 2019/20 године

Р.бр. Презиме и име Број
индекса
Година
уписа
Освојено бодова
1 Љубојевић Здравко 6 10 8
2 Лукић Константин 64 19 15

Писмени део испита нису положили горе наведени студенти.
На усмени део испита се позивају студенти који су писмени део испита положили у предходним роковима (тј. освојили 26 и више бодова), а који су пријавили испит.

Усмени део испита за допунски испитни рок - тзв. Октобар 2, ће се одржати 06.10.2020. год. (уторак) од 10 часова.

Увид у радове је 06.10.2020. год. (уторак) од 9,30 часова у кабинету бр.3.

У Београду, 02.10.2020. год.

Предметни наставник


 

23.09.2020.

РЕЗУЛТАТИ ПИСМЕНОГ ДЕЛА ИСПИТА
Одржаног 23.09.2020. године - октобарски испитни рок
школске 2019/20 године

Р.бр. Презиме и име Број
индекса
Година
уписа
Освојено бодова
1 Љубојевић Здравко 6 10 2
2 Маринковић Миодраг 1 19 16
3 Бабовић Милорад 6 19 48
4 Коматина Дана 22 19 30
5 Ристић Анђела 35 19 28
6 Ранђеловић Ивана 42 19 44
7 Милосављевић Исидора 50 19 32
8 Јовић Вукашин 56 19 48

Писмени део испита су положили студенти који су освојили 26 и више бодова.
Положени писмени део испита важи за излазак на усмени део испита до краја школске 2019/20 године, уз обавезно пријављивање испита.

Усмени део испита за октобарски испитни рок ће се одржати 29.09.2020. год. (уторак) од 10,30 часова у учионици бр.3.

Увид у радове је 29.09.2020. год. (уторак) у 10  часова у кабинету бр.3.

У Београду, 23.09.2020. год.

Предметни наставник:
мр Милан Филиповћ, дипл.геод.инж.


 

03.09.2020.

РЕЗУЛТАТИ ПИСМЕНОГ ДЕЛА ИСПИТА
Одржаног 03.09.2020. године - септембарски испитни рок
школске 2019/20 године

Р.бр. Презиме и име Број
индекса
Година
уписа
Освојено бодова
1 Љубојевић Здравко 6 10 6
2 Буразор Васа 8 19 8
3 Стевановић Милена 10 19 40
4 Ковачевић Верица 12 19 30
5 Опачић Ана 14 19 28
6 Стевановић Милош 17 19 42
7 Секуловић Миљана 20 19 30
8 Коматина Дана 22 19 8
9 Ранђеловић Ивана 42 19 20
10 Радосављевић Никола 46 19 46
11 Јовић Вукашин 56 19 22
12 Недељковић Немања 69 19 28

Писмени део испита су положили и могу изаћи на усмени део испита студенти који су освојили 26 бодова и више. На усмени део испита се позивају и студенти који су писмени део испита положили у предходним роковима, а који су пријавили испит.
Положени писмени део испита важи за излазак на усмени део испита до краја школске 2019/20 године, уз обавезно пријављивање испита.
Усмени део испита за септембарски испитни рок ће се одржати 09.09.2020. год. (среда) од 13 часова у учионици бр.3.

Увид у радове је 09.09.2020. год. (среда) од 10  часова у кабинету бр.3.

У Београду, 03.09.2020. год.

Предметни наставник:
мр Милан Филиповћ, дипл.геод.инж.