11.09.2019.

РЕЗУЛТАТИ ПИСМЕНОГ ДЕЛА ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА ГЕОДЕТСКИ ПРЕМЕР 1
Одржаног 11.09.2019. године - септембарски испитни рок
Школске 2018/19 године

Р.б. Презиме и име Бр. инд. Год. Освојено бодова
1 Николић Татјана 56 17 6
2 Шанта Ирена Ирис 97 17 10
3 Брковић Марјан 1 18 23
4 Манојловић Владан 5 18 4
5 Танасковић Владимир 23 18 15
6 Милошевић Никола 31 18 5
7 Тапић Кристина 33 18 12
8 Трајковић Лазар 37 18 11
9 Зарић Сања 45 18 7
10 Ивановић Ђорђе 53 18 5

Писмени део испита су положили студенти који имају 14 и више бодоба. Положени писмени део испита важи за излазак на усмени део испита у два узастопна испитна рока (септембар и октобар 2019. год.), уз обавезно пријављивање испита.

Усмени део испита за септембарски испитни рок ће се одржати 18.09.2019. год. (среда) од 12 часова у учионици бр.3.

Увид у радове је 18.09.2019. год. (среда) од 11,30  до 12 часова у кабинету бр.3.

У Београду, 11.09.2019. год.

Предметни наставник