Датум
објављивања
Preuzmite materijal (десни клик>save link as...) Величина
документа
06.03.2013. СКИЦА ПОЛИГОНСКЕ МРЕЖЕ 1903 kb (.zip)
11.03.2013. Подаци за израду елабората 106 kb (.xлсx)
26.03.2013. Задатак 2. - Одређивање висина тачака геодетске основе    66 kb (.pdf)
17.06.2014. Писмени испит – јун 2014.   122 kb (.pdf)
13.01.2015. Испитна питања     45 kb (.pdf)