Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Geodetska metrologija, standardizacija i kontrola kvaliteta