22.04.2019.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
-одржаног 22.04.2019 .школске 2018/19. год.-

Р.
бр.
Презиме и име Бр.
инд.
Год. Укупно поена
(ПИО+Испит)
ОЦЕНА
1 Гавриловић Стефан 6 16 56 6
2 Бгарић Вељко 40 16 64 7
3 Миздрак Саша 72 16 57 6

22.04.2019. године

Предметни наставник
мр Милан Филиповић, дипл. геод. инж.