05.02.2020.

Писмени део испита одржан 05.02.2020. год. није положио нико од студената који су исти полагали.

Увид у радове: СУБОТА 08.02.2020. год. од 1100 до 1145 часова.

Предметни наставник:
Проф. др Рајко Савановић