18.04.2019.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ
у школској 2018/19. години

П Предавања Е Елаборат
В Вежбе Т Тест
Р.б. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Бр.
инд.
Год.
уписа
П В Е Т Укупно
[1]
Испит Укупно
[2]
Оцена
1 Љубојевић Здравко 6 10   3 8 20 31 22 53 6
2 Милошевић Лазар 25 15       25 25 11 36 5
3 Весовић Велизар 45 15 2 1 6 29 38 23 61 7
4 Глигорић Милица 9 16 2 3 9 25 39 32 71 8
5 Ристић Бојана 17 16   1 6 34 41 20 61 7
6 Јовичић Милена 19 16 2 3 7 37 49 19 68 7
7 Медош Ана-Марија 23 16 1 2 6 30 39 15 54 6
8 Кудуз Милош 25 16   2 7 24 33 26 59 6
9 Станишић Стеван 28 16 2 2 5 33 42 16 58 6
10 Руњаић Александра 30 16 2 3 10 28 43 24 67 7
11 Јованић Немања 32 16   2 7 27 36 22 58 6
12 Главоњић Срђан 39 16   1 6 22 29 3 32 5
13 Бугарић Вељко 40 16   0 9 20 29 24 53 6
14 Генчев Алекса 51 16 1 0 6 26 33 22 55 6
15 Бранковић Катарина 59 16 2 2 8 35 47 14 61 7
16 Илић Павле 70 16 1 1 5 23 30 22 52 6
17 Анђелковић Милош 74 16 1 2 5 24 32 19 51 6
18 Лазаров Зорица 75 16 1 1 5 27 34 19 53 6
19 Димић Марија 76 16 1 2 5 34 42 20 62 7
20 Павловић Јована 86 16 2 3 9 36 50 14 64 7
21 Ђоковић Давид 87 16 1 2 7 21 31 25 56 6
22 Дубоњац Филип 100 16 2 2 6 26 36 35 71 8
23 Павличић Војин 114 16 1 2 6 38 47 11 58 6
24 Клачар Немања 115 16   3 8 23 34 0 34 5
25 Продановић Сунчица 118 16 2 1 10 37 50 31 81 9
26 Пајовић Василије 130 16 2 3 5 29 39 12 51 6

Напомена:
Увид у прегледане задатке је у понедељак 22.04.2019. године у 9.00 часова.
Уписивање оцена у индекс је у понедељак 22.04.2019. године у 9.00 часова.

Предматни наставник
др Славољуб Томић