09.09.2019.

Обавештење о полагању поправних колоквијума:

Ванредни поправни колоквијуми из предмета Основи фотограметрије и Фотограметрија и даљинска детекција ће се одржати у четвртак 12.09.2019. године у 10.00 часова у учионици бр. 3. Право полагања колоквијума имају студенти који су на досадашњим предиспитним обавезама остварили минимално 7 бодова. За колоквијум је неопходно да студент има на располагању прибор за писање и одговарајући џепни рачунар. Поправни колоквијуми се односе на остваривање минималног броја бодова (27) на предиспитним обавезама, као услова за полагање испита у октобарском испитном року.

Предметни наставник
др Славољуб Томић


 

29.08.2019.

РЕЗУЛТАТИ ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА СТУДЕНАТА
у школској 2018/19. години

П Предавања Е Елаборат
В Вежбе К Колоквијум
Ред.
број
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Бр.
инд.
Год.
Уписа
П В Е К Укупно
[1]
1 Ђорђевић Владимир 1 13       0 0
2 Ожегопвић Никола 83 15 2 1 5 23 31
3 Петровић Иван 26 16 0 1 9 3 13
4 Јовановић Александра 29 16 1 3 6 33 43
5 Радовић Марко 36 16 2 2 7 28 39
6 Цакић Милан 38 16 0 1 6 20 27
7 Миздрак Саша 72 16 1 0 7 7 15
8 Тошић Дејан 93 16 1 2 6 27 36
9 Вујиновић Никола 83 17 0 1 7 36 44

Напомена:

Предметни наставник
др Славољуб Томић.


 

21.08.2019.

Обавештење о полагању поправних колоквијума:

Поправни колоквијуми из предмета Основи фотограметрије и Фотограметрија и даљинска детекција ће се одржати у уторак 27.08.2019. године у 9.00 часова у учионици бр. 2. Право полагања колоквијума имају студенти који су на досадашњим предиспитним обавезама остварили минимално 7 бодова. За колоквијум је неопходно да студент има на располагању прибор за писање и одговарајући џепни рачунар. Поправни колоквијуми се односе на остваривање минималног броја бодова (27) на предиспитним обавезама, као услова за полагање испита у септембарском и октобарском испитном року.

Предметни наставник
др Славољуб Томић