23.05.2020.

РЕЗУЛТАТИ ПРЕГЛЕДА ЕЛАБОРАТА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

Р.бр. Име и презиме Број индекса Год. Уписа Број поена
1 Марковић Ивана 64 10 8
2 Гигов Давид 60 16 14
3 Станојевић Филип 27 17 11
4 Брковић Марјан 1 18 13
5 Павлов Александар 3 18 24
6 Абрамовић Драгана 4 18 25
7 Миловановић Владимир 6 18 25
8 Јанча Иван 7 18 7
9 Поповић Јадранка 9 18 10
10 Праизовић Стефан 10 18 18
11 Вељовић Андреја 11 18 20
12 Јовановић Јелена 14 18 25
13 Адамовић Марија 17 18 18
14 Цокић Алекса 20 18 8
15 Танасковић Владимир 23 18 18
16 Рајковић Мирослав 24 18 21
17 Тапић Кристина 33 18 9
18 Лазаревић Филип 34 18 24
19 Јовашевић Марко 39 18 22
20 Радичевић Александар 41 18 11
21 Поповић Александар 43 18 12
22 Петковић Ивана 55 18 16
23 Пуртић Ана 59 18 25
24 Станојевић Бојана 63 18 20
25 Стојанов Никола 64 18 10

Напомена:

Предметни наставник


 

17.05.2020.

Обавештење о начину полагања испита у школској 2019/2020. години:

Ово обавештење се односи на начин полагања испита за ДПОК у свим испитним роковима у текућој сколској години, 2019/2020. Начин полагања испита конципиран је у складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и осталих релевантних институција. Студентима се омогућава следеће:

  1. На испиту могу  остварити 100 поена, значи да предвиђени обим предиспитних обавеза није услов за излазак на испит. Како је постојала могућност да се предиспитне обавезе (елаборат) реализују и током оnline наставе, то је погодност за кандидате који су елаборат у електронском облику доставили на увид наставницима и узеће се у обзир приликом формирања коначне оцене.
  2. Испит ће се полагати у писменом облику. У оквиру писменог испита студенти ће израђивати задатак и теоријска питања. Задатак обухвата материју која је обрађена у оквиру вежби за овај предмет током on-line наставе, а угледни примери биће благовремено доступни на сајту Школе. Теоријска питања обухватају материју која је обрађена у току наставе као и on-line наставе. Положен део испита који обухвата задатак важиће у току целе школске године, 2019/2020.
  3. Студентима су омогућене консултације путем електронске поште.

У Београду, 17.05.2020.

Проф.др Јасмина Недељковић Остојић

Чувајте се.
#БудитеОдговорни


 

13.05.2020.

Обавештење – предаја елабората:

Предаја елабората ће се обавити електронским путем. Комплетно урађен елаборат је потребно фотографисати или скенирати, обавезно га сместити у форму пдф фајла и послати на мејл: aleksandarstamenov@vggs.rs најкасније до среде 20.5.2020. године.

Садржај елабората и редослед је следећи:

На сваком листу елабората као и у мејлу обавезно написати име, презиме и број индекса.

Предметни наставник


 

18.02.2020.

Обавештење – вежбе:

Обавештавају се студенти да вежбе почињу 24. фебруара према објављеном распореду.
На вежбе је неопходно понети следеће:

Елаборат се може купити у скриптарници Школе. Студенти су у обавези да доносе наведени прибор на сваки час вежби. Студенти који не буду имали прибор биће евидентирани као да нису присутни.

Запослени студенти нису у обавези да присуствују вежбама (ако донесу потврду о запослењу), али је израда елабората обавезна.


 

28.01.2020.

РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА ОДРЖАНОГ 28.1.2020. ГОДИНЕ

Колоквијум су положили следећи студенти:

Р.бр. Име и презиме Број индекса Год. Уписа Број поена
1. Александра Стевановић 48 17 22
2. Никола Пејовић 65 17 18

Напомена:

Предметни наставник


 

16.01.2020.

Обавештење - колоквијум:

Поправни колоквијум за предмет Државни премер и основи катастра ће се одржати у уторак 28.1.2020. године са почетком у 12:00 часова.

Предметни наставник