ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА УПИС У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ
ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГЕОДЕЗИЈА-ГЕОМАТИКА

Р.бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Бр.
пријаве
Бодови из
средње школе
Бодови са
класификационог
испита
УКУПНО
1 Трнавац Милован II 02-1/1 28.62 39 67.62
2 Старчевић Александра II 02-1/8 27.98 30 57.98
3 Цуца Иво II 02-1/11 28.22 24 52.22
4 Рајчић Никола II 02-1/14 24.60 27 51.60
5 Радовић Димитрије II 02-1/9 20.78 30 50.78
6 Грујовић Марко II 02-1/12 26.76 24 50.76
7 Живковић Милош II 02-1/3 23.40 27 50.40
8 Тошић Видоје II 02-1/6 23.04 27 50.04
9 Дерикоњић Андрија II 02-1/10 21.14 21 42.14
10 Исаков Анђела II 02-1/5 25.96 15 40.96
11 Радосављевић Далибор II 02-1/7 19.44 21 40.44
12 Јелача Петар II 02-1/13 21.52 18 39.52
13 Карапанџић Тамара II 02-1/2 25.58 9 34.58
14 Илић Маша II 02-1/4 25.68 6 31.68

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА
9. и 10. септембар 2021. године од 9:00 до 14:00 часова

УПИС КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ПОЛАГАЛИ
НА ДРУГОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
13. септембар 2021. године од 9:00 до 14:00 часова

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ПРИЛИКОМ УПИСА

  • Сведочанства свих разреда завршене средње школе (оригинал)
  • Диплома о положеном завршном односно матурском испиту (оригинал)
  • Извод из матичне књиге рођених (оригинал)
  • Доказ о уплати накнаде за упис (3.000,00 РСД) и прве рате школарине за самофинансирајуће студенте (15.000,00 РСД) – уплате се врше на жиро рачун Академије (840–2119666–62) са обавезним позивом на број 3–20 (позив на број се наводи без модела)
  • Индекс (400,00 РСД, може се купити у Студентској служби)
  • Два ШВ-20 обрасца (не плаћају се, добијају се у Студентској служби )
  • Две фотографије

У складу са укупним бројем буџетских места одобрених за упис студената у прву годину основних струковних студија у школској 2021/2022. години на Одсеку Висока грађевинско-геодетска школа Академије техничко-уметничких струковних студија Београд, кандидати који су полагали класификациони испит и налазе се на коначној ранг листи за студијски програм Геодезија-геоматика под редним бројевима 1–8 имају право да у прву годину основних струковних студија буду уписани као студенти чије се школовање финансира из буџета Републике Србије. Кандидати који су полагали класификациони испит и налазе се на коначној ранг листи за студијски програм Геодезија-геоматика под редним бројевима 9–14 имају право да у прву годину основних струковних студија буду уписани као самофинансирајући студенти.

Београд, 8. септембар 2021. године

 

СВЕ УПЛАТЕ ВРШЕ СЕ ИСКЉУЧИВО НА ЖИРО РАЧУН АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

840 – 2119666 – 62

Приликом уплата обавезно навести позив на број:
        3-10 - за студијске програме Грађевинско инжењерство и Архитектура,
        3-20 - за студијски програм Геодезија-Геоматика