ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА УПИС У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ
ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГЕОДЕЗИЈА-ГЕОМАТИКА

Р.бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Бр.
пријаве
Бодови из
средње школе
Бодови са
класификационог
испита
УКУПНО
1 Ђурђевић Никола II 02-1/7 36.46 51 87.46
2 Трајковић Кристина II 02-1/1 33.17 54 87.17
3 Јовић Вукашин II 02-1/4 36.42 45 81.42
4 Димић Владимир II 02-1/3 31.32 48 79.32
5 Рисимовић Огњен II 02-1/2 25.94 42 67.94
6 Петровић Филип II 02-1/6 22.76 45 67.76
7 Јевтић Теодора II 02-1/5 20.82 42 62.82

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА
6. и 9. септембар 2019. године од 9:00 до 14:00 часова

УПИС КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ПОЛАГАЛИ
НА ДРУГОМ ФАКУЛТЕТУ У СЕПТЕМБРУ
10. до 13. септембар 2019. године од 9:00 до 14:00 часова

У Београду, 4. септембар 2019. године

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ПРИЛИКОМ УПИСА:
СВЕДОЧАНСТВА СВИХ РАЗРЕДА ЗАВРШЕНЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ (ОРИГИНАЛ)
ДИПЛОМА О ПОЛОЖЕНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ, ОДНОСНО
МАТУРСКОМ ИСПИТУ (ОРИГИНАЛ)
ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ (ОРИГИНАЛ)
ДОКАЗ О УПЛАТИ НАКНАДЕ ЗА УПИС У ИЗНОСУ ОД 3.000,00 РСД
НА ЖИРО РАЧУН ШКОЛЕ (840-1918666-13)
ДВЕ ФОТОГРАФИЈЕ (3,5х4,5cm)
ИНДЕКС И ОБРАСЦИ ЗА УПИС СЕ ДОБИЈАЈУ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ (НЕ ПЛАЋА СЕ)