Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

KONAČNA RANG LISTA
KANDIDATA ZA UPIS U DRUGOM UPISNOM ROKU
ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE

R.br. PREZIME I IME Broj
prijave
Bodovi iz
srednje škole
Bodovi sa
klasifikac. ispita
UKUPNO
1 Jaćimović Stefan 02-1/3 33.14 60 93.14
2 Vezmar Miloš 02-1/4 37.30 48 85.30
3 Petrović Miloš 02-1/5 29.02 48 77.02
4 Barać Mladen 02-1/1 29.94 45 74.94
5 Krstojević Dušan 02-1/6 26.76 48 74.76
6 Marković Ivana 02-1/13 22.76 51 73.76
7 Sekulić Sanja 02-1/11 34.46 39 73.46
8 Janković Milica 02-1/9 28.24 45 73.24
9 Samardžić Dušan 02-1/8 27.88 45 72.88
10 Vasiljević Stefan 02-1/2 21.24 48 69.24
11 Knežević Nikola 02-1/14 25.94 33 58.94
12 Terzić Katarina 02-1/10 26.22 27 53.22
13 Nikolić Goran 02-1/12 24.12 27 51.12
14 Cvijetić Uroš 02-1/15 27.00 24 51.00
 
Kandidati koji ne mogu da se upišu:
1 Jokić Nemanja 02-1/7 32.26   32.26

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA
7. i 8. septembra 2017 od 9:00 do 14:00 časova.

UPIS KANDIDATA KOJI SU PRIJEMNI ISPIT POLAGALI
NA DRUGOM FAKULTETU U SEPTEMBARSKOM ROKU
12. septembra od 9:00 do 14:00 časova.

U Beogradu 6. septembra 2017.g.

 

DOKUMENTA POTREBNA PRILIKOM UPISA:
SVEDOČANSTVA SVIH RAZREDA ZAVRŠENE SREDNJE ŠKOLE
DIPLOMA O POLOŽENOM ZAVRŠNOM ISPITU, ODNOSNO MATURSKOM ISPITU (ORIGINAL)
IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH (ORIGINAL)
DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA UPIS U IZNOSU OD 3.000,00 RSD
NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE (840-1918666-13)
DVE FOTOGRAFIJE (3,5x4,5cm)
INDEKS I OBRASCI ZA UPIS SE DOBIJAJU U STUDENTSKOJ SLUŽBI (NE PLAĆA SE)
SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI DOSTAVLJAJU I DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE
(27.000,00 RSD NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE 840-1918666-13)