Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

KONAČNA RANG LISTA
KANDIDATA ZA UPIS U PRVOM UPISNOM ROKU
ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE

R.br. PREZIME I IME Broj
prijave
Bodovi iz
srednje škole
Bodovi sa
klasifikac. ispita
Ukupno
1 Jovičić Andrijana 02-1/26 38.58 51 89.58
2 Vasić Maša 02-1/47 35.46 51 86.46
3 Milić Nemanja 02-1/28 40.00 45 85.00
4 Barjaktarević Filip 02-1/65 39.54 45 84.54
5 Milovanović Vladimir 02-1/5 39.38 45 84.38
6 Matović Aleksandar 02-1/53 38.40 45 83.40
7 Kuzmanović Uroš 02-1/68 36.68 45 81.68
8 Vukojević Jasna 02-1/38 38.48 42 80.48
9 Dimitrijević Jovan 02-1/12 34.98 45 79.98
10 Doknić Ilija 02-1/24 30.88 48 78.88
11 Garović Bogdan 02-1/74 30.36 48 78.36
12 Solujić Nikolina 02-1/36 29.82 48 77.82
13 Papović Nikola 02-1/29 35.38 42 77.38
14 Dimitrijević Đorđe 02-1/20 35.36 42 77.36
15 Kocić Stefan 02-1/45 38.28 39 77.28
16 Todorović Pavle 02-1/16 34.32 42 76.32
17 Pavlović Srećko 02-1/67 37.32 39 76.32
18 Milićević Anđela 02-1/33 29.36 45 74.36
19 Cvetković Uroš 02-1/52 34.98 39 73.98
20 Milosavljević Katarina 02-1/46 28.36 45 73.36
21 Dojčinović Milica 02-1/63 40.00 33 73.00
22 Radosavljević Milica 02-1/27 38.24 33 71.24
23 Conić Nikola 02-1/60 28.12 42 70.12
24 Stanković Aleksandar 02-1/44 30.54 39 69.54
25 Jović Vukašin 02-1/22 36.42 33 69.42
26 Trajković Kristina 02-1/23 33.42 36 69.42
27 Kašerić Luka 02-1/13 30.40 39 69.40
28 Bajić Milan 02-1/48 36.40 33 69.40
29 Živković Andrija 02-1/17 32.94 36 68.94
30 Obradović Ivana 02-1/57 26.76 42 68.76
31 Vučković Jovana 02-1/32 29.30 39 68.30
32 Živanović Nemanja 02-1/66 34.40 33 67.40
33 Stanojković Đorđe 02-1/4 40.00 27 67.00
34 Spasić Aleksa 02-1/40 27.58 39 66.58
35 Živković Mihajlo 02-1/19 29.38 36 65.38
36 Stevanović Aleksandra 02-1/56 28.76 36 64.76
37 Pavlović Nemanja 02-1/15 22.72 42 64.72
38 Raković Đorđe 02-1/1 34.14 30 64.14
39 Bakračeski Konstantin 02-1/64 28.08 36 64.08
40 Nikolić Tatjana 02-1/59 27.70 36 63.70
41 Stojanović Stefan 02-1/61 30.46 33 63.46
42 Biščić Aleksandar 02-1/2 31.92 30 61.92
43 Stajić Vladimir 02-1/39 31.78 30 61.78
44 Mitrović Vuk 02-1/21 35.58 21 56.58
45 Zdravković Stefan 02-1/72 38.30 18 56.30
46 Stojanović Stefan 02-1/25 34.16 21 55.16
47 Pavlović Vasilije 02-1/30 26.86 27 53.86
48 Rosić Marko 02-1/35 29.24 24 53.24
49 Babić Aleksandar 02-1/73 28.98 24 52.98
50 Jevtić Jelena 02-1/37 28.86 24 52.86
51 Rađen Lazar 02-1/42 25.84 27 52.84
52 Cvjetković Miloš 02-1/49 22.80 30 52.80
53 Jovanović Jelena 02-1/58 28.62 24 52.62
54 Ubavić Tomica 02-1/43 34.52 18 52.52
55 Đurđević Aleksandra 02-1/10 28.48 24 52.48
56 Manojlović Miloš 02-1/50 25.08 27 52.08
57 Pavlović Anastasija 02-1/7 30.88 21 51.88
58 Popović Jelisaveta 02-1/14 24.76 27 51.76
59 Popović Nikola 02-1/6 24.74 27 51.74
60 Stanojević Filip 02-1/11 27.46 24 51.46
61 Rastović Dušan 02-1/69 24.44 27 51.44
62 Simić Sanja 02-1/55 24.38 27 51.38
63 Tufegdžić Dušan 02-1/62 21.38 30 51.38
64 Ljatifi Enis 02-1/8 30.30 21 51.30
65 Mišović Nemanja 02-1/51 21.30 30 51.30
66 Vasiljević Milica 02-1/71 33.16 18 51.16
67 Simonović Vladimir 02-1/18 29.52 21 50.52
68 Nikoloski Mladen 02-1/34 29.48 21 50.48
69 Nikolić Goran 02-1/31 24.12 21 45.12
70 Ivković Jovana 02-1/54 29.62 15 44.62
71 Petković Ivana 02-1/41 30.46 9 39.46
72 Vukas Tina 02-1/70 21.24 12 33.24
 
Kandidati koji ne mogu da se upišu:
1 Vasović Aleksandar 02-1/3 39.66   39.66
2 Tomić Filip 02-1/9 36.80   36.80

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA
3, 4. i 5. jula 2017. od 9:00 do 14:00 časova.

DOKUMENTA POTREBNA PRILIKOM UPISA:
SVEDOČANSTVA SVIH RAZREDA ZAVRŠENE SREDNJE ŠKOLE
DIPLOMA O POLOŽENOM ZAVRŠNOM ISPITU, ODNOSNO MATURSKOM ISPITU (ORIGINAL)
IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH (ORIGINAL)
DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA UPIS U IZNOSU OD 3.000,00 RSD
NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE (840-1918666-13)
DVE FOTOGRAFIJE (3,5x4,5cm)
INDEKS I OBRASCI ZA UPIS SE DOBIJAJU U STUDENTSKOJ SLUŽBI (NE PLAĆA SE)
SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI DOSTAVLJAJU I DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE
(27.000,00 RSD NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE 840-1918666-13)

U Beogradu, 30. juna 2017.g.