Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

19.05.2017.

SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA SPECIJALISTIČKIH STUDIJA
U PERIODU od 19.03.2016 do 12.04.2017.g. GEODETSKOG ODSEKA
ČIJE SU DIPLOME URAĐENE (upisanih 2014/15. i ranije)

Dodela diploma zakazana za 31.05.2017.g. u 13.00 čas.
na Geodetskom odseku - Milana Rakića 42, sala 2

Red.
broj
Br. dipl.
02-S/
Prezime i ime
1. 419 Arnautović Nikola
2. 388 Bošković Milan
3. 366 Vujkov Stefan
4. 410 Golob Aleksandar
5. 363 Đurić Đorđe
6. 383 Živanović Nikola
7. 367 Žigić Borislav
8. 389 Zvijer Miodrag
9. 362 Ivandić Milijana
10. 364 Ilić Boris
11. 400 Janković Filip
12. 387 Jovičić Nemanja
13. 421 Josipović Nenad
14. 382 Lazarević Mirjana
15. 381 Milenković Milica
16. 414 Milovanović Vuk
17. 398 Mitić Stefan
18. 413 Mojsić Zvezdana
19. 390 Pavlović Igor
20. 395 Pavlović Sandra
21. 397 Pantić Dragan
22. 375 Pandžić Nenad
23. 401 Popović Aleksa
24. 386 Simić Mila
25. 396 Stamenković Miroslav
26. 365 Sudar Luka
27. 399 Tobdžić Biljana
28. 411 Todorović Ivan
29. 377 Ćirić Vladimir
30. 376 Šalipur Milinko

U Beogradu, 16.05.2017.g.

 


 

Arhiva:

SPISKOVI  STUDENTA GEODETSKOG ODSEKA  KOJIMA SU
URAĐENE DIPLOME O ZAVRŠENIM SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA