GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

12.02.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ III ГОДИНЕ

У петак 22.02.2019. године са почетком у 10.00 часова у сали бр.2 одржаће се састанак студената III године студија студијског програма основних струковних студија Геодезија–Геоматика. На састанку ће бити дате неопходне  информације у вези организације и динамике реализације наставних обавеза у VI семестру (стручна пракса, изборни предмети, семинарски рад,...). Састанку ће присуствовати и сви наставници који имају задужења за извођење наставе у овом семестру.

Присуство састанку је обавезно за све студенте који су први пут уписали  III годину студија. Могу присуствовати и студенти који су обновили III годину студија, а који нису обавили стручну праксу и одбранили семинарски рад из изабране области.

 

Шеф Геодетског одсека
др Славољуб Томић