ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Висoка грађевинско – геодетска школа
ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК
Школска 2018/2019. година

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ПЛАН ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ СТУДЕНАТА 1. ГОДИНЕ ВГГШ


сектори
и секције
Радни дан / Ред.бр. / датум
ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
13.05. 14.05. 15.05. 16.05. 17.05. 20.05. 21.05. 22.05. 23.05. 24.05. 27.05. 28.05. 29.05. 30.05. 31.05.
СЕКТОР
Наставник
Секција
 Р****                  ОП****   СТ****      ПЕ****
I
Д.Марковић
1, 2
Р Д,У Д,У Д,У Д,У Д,У Н Н Н/
ДН
ОП СДТС СТ СДТС РД/
АТ
Т,ПЕ
II
С. Радојчић
3, 4
Р Н Н Н/
ДН
Д,У Д,У Д,У Д,У Д,У ОП СДТС СТ СДТС РД/
АТ
Т,ПЕ
III
О. Васовић
5, 6
Р Д,У Д,У Д,У Д,У Д,У Н Н Н/
ДН
ОП РД/
АТ
СТ СДТС СДТС Т,ПЕ
IV
Ј. Панџић
7, 8
Р Н Н Н/
ДН
Д,У Д,У Д,У Д,У Д,У ОП РД/
АТ
СТ СДТС СДТС Т,ПЕ
Значење радне активности:
Р - рекогносцирање терена/обележавање тачaка полигона
Д,У - мерење дужина, зенитних одстојања и хоризонталних праваца у полигонској мрежи
Н/ДН - генерални /детаљни геометријски нивелман
ОП - обрада података теренских мерења
СДТС - снимање детаља тоталном станицом
СТ - презентација  инструмената савремених технологија (VEKOM)
РД - снимање детаља Рајхенбаховим даљиномером
АТ - снимање детаља ауторедукционим тахиметром
Т - терен, - евентуална допунска теренска мерења
ПЕ - завршна обрада, одбрана/оцењивање и предаја елабората
* - број секција на истој  активности

Почетак рада је у 8:30h, а завршетак рада у 14:30h.

У случају неповољних временских прилика, рад на терену се одлаже за први радни дан са повољним временом.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК

 

PODELA NA SEKCIJE STUDENATA PRVE GODINE