GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Visoka građevinsko - geodetska škola
GEODETSKI ODSEK
Školska 2017/2018. godina

PRAKTIČNA NASTAVA

PLAN RADA STUDENATA 1. GODINE


Sekcija
Radni dan
PON UTO SRE ČET PET PON UTO SRE ČET PET PON UTO SRE ČET PET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
14.05. 15.05. 16.05. 17.05. 18.05. 21.05. 22.05. 23.05. 24.05. 25.05. 28.05. 29.05. 30.05. 31.05. 01.06.
*** N *** U
1, 2,
DM
R D D N N N/DN U U U OP EOD AT RD T, PE ST
3,4,
MF
R D D U U U N N N/DN OP RD AT EOD T, PE ST
5,6,
OV
R U U U D D N N N/DN OP AT EOD RD T, PE ST
7,8,
JP
R N N N/DN U U U D D OP RD EOD AT T, PE ST
9,10.
MP
R N N N/DN D D U U U OP AT RD EOD T, PE ST
Napomena:
R - rekognosciranje terena
D - merenje dužina u poligonskoj mreži
U - uglovna merenja u poligonskoj mreži
N - generalni nivelman
OP - obrada podataka terenskih merenja
u poligonskoj mreži
ST - savremene tehnologije
EOD - snimanje detalja EOD-om
AT - snimanje detalja autoredukcionim tahimetrom
RD - snimanje detalja Rajhenbahovim daljinomerom
DN - detaljni nivelman
T - teren - eventualna dopunska merenja
PE - predaja i odbrana elaborata

Početak rada je u 8:30h, a završetak rada u 14:30h.

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, rad na terenu se odlaže za prvi radni dan sa povoljnim vremenom.

PREDMETNI NASTAVNIK

 

PODELA NA SEKCIJE STUDENATA PRVE GODINE