GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Visoka građevinsko – geodetska škola
Geodetski odsek
Školska 2017/2018. godina

PRAKTIČNA NASTAVA

PODELA NA SEKCIJE STUDENATA PRVE GODINE

 

dr Dragan Marković mr Milan Filipović mr Olivera Vasović
Sekcija 1 Sekcija 3 Sekcija 5
Cvetković Stefan 81 16 Stokić Milan 21 16 Biserčić Aleksandar 41 16
Cvjetković Miloš 7 17 Barjaktarović Filip 1 17 Cvetković Uroš 6 17
Obradović Ivana 18 17 Rosić Marko 9 17 Pavlović Vasilije 15 17
Pavlović Srećko 20 17 Biščić Aleksandar 10 17 Živković Mihajlo 16 17
Bajić Milan 32 17 Ljatifi Enis 28 17 Conić Nikola 22 17
Stajić Vladimir 35 17 Vukojević Jasna 34 17 Vučković Jovana 25 17
Vasić Katarina 62 17 Ivković Jovana 60 17 Vasić Maša 31 17
Sekulić Sanja 77 17 Milić Stefan 96 17 Samardžić Dušan 78 17
     
Sekcija 2 Sekcija 4 Sekcija 6
Jeftić Jelena 40 17 Papović Nikola 24 17 Jovanović Jelena  37 17
Solujić Nikolina 44 17 Mitrović Vuk 29 17 Stojanović Stefan 51 17
Rađen Lazar 57 17 Milosavljević Katarina 41 17 Savić Igor 61 17
Vukas Tina 63 17 Kašarić Luka 47 17 Krstojević Dušan 66 17
Vezmar Miloš 75 17 Petković Ivana 58 17 Trzić Katarina  71 17
Tolimir Aleksa 80 17 Barać Mladen 67 17 Cvetanović Milan 79 17
Bogićević Aleksandar 95 17 Nikolić Goran 74 17 Jovančević Nikola 94 17
Jokić Nemanja 82 17
                 
Jelena Pandžić Milena Popović
Sekcija 7 Sekcija 9
Živanović Nemanja 4 17 Pavlović Anstasija 5 17
Vasiljević Milica 8 17 Simonović Vladimir 13 17
Zdravković Stefan 19 17 Raković Đorđe 17 17
Garović Bogdan 21 17 Stojanović Stefan 26 17
Stanojević Filip 27 17 Todorović Pavle 39 17
Milićević Anđela 33 17 Stevanović Aleksandra 48 17
Kuzmanović Uroš 38 17 Jaćimović Stefan 68 17
   
Sekcija 8 Sekcija 10
Simić Sanja 49 17 Đurđević Aleksandra 30 17
Tufegdžić Dušan 50 17 Živković Andrija 52 17
Matović Aleksandar 55 17 Knežević Nikola 70 17
Nikolić Tatajana 56 17 Janković Milica 72 17
Pejović Nikola 65 17 Pavić Nikola 81 17
Petrović Miloš 69 17 Radaković Dragan 85 17
Marković Ivana 76 17 Janjić Nikola 86 18


 

PLAN RADA STUDENATA 1. GODINE