GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Školska godina 2017/2018

P R A K T I Č N A    N A S T A V A
od 14. 05. 2018. god. do 01. 06. 2018. god.

P L A N   R A D A
studenata 2. godine


Sekcija
Radni dan
1, 2, 3 i 4 5, 6, 7 i 8 9, 10, 11 i 12 13, 14 i 15
1 PN TR OIG GPS
2 TR OIG GPS PN
3 OIG GPS PN TR
4 GPS PN TR OIG

VAŽNE NAPOMENE:

  • Prvi radni dan je ponedeljak 14. 05. 2018. god.
  • Praktična nastava se obavlja svakog radnog dana i to:
    • zadaci TR (Triangulacija), OIG (Osnovi inženjerske geodezije) i GPS (Globalni pozicioni sistem) u periodu od 800 do 1400 časova
    • zadaci PN (Precizni nivelman) u periodu od 900 do 1500 časova
  • U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika rad na terenu se odlaže za prvi naredni dan sa povoljnim vremenom.

L e g e n d a :

TR - Triangulacija
GPS - Globalni pozicioni sistem
OIG - Osnovi inženjerske geodezije
PN - Precizni nivelman


 

Podela na grupe - II godina školske 2017/2018