GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

PRAKTIČNA NASTAVA - II godina (školska god. 2017/2018)

 

Predmeti: Praktična geodezija 2
                Osnovi inženjerske geodezije

SEKCIJA 1

Grupa 1
R.b. Prezime i ime Indeks
1. Andan Miloš 3/16
2. Ristić Bojana 17/16
3. Jovanić Nemanja 32/16
4. Radovanović Mladen 48/16
5. Josipović Nedeljko 66/16
6. Pavlović Jovana 86/16
7. Pajović Vasilije 130/16
Grupa 2
R.b. Prezime i ime Indeks
1. Milovanović Miloš 4/16
2. Cvetković Sanja 18/16
3. Bogićević Marijana 33/16
4. Genčev Aleksa 51/16
5. Bajšanski Darko 67/16
6. Đoković David 87/16
7. Jogrić Ilija 132/16
Grupa 3
R.b. Prezime i ime Indeks
1. Jevtić Miloš 5/16
2. Jovičić Milena 19/16
3. Beloica Pavle 34/16
4. Zlatanovski Nikola 52/16
5. Ilić Pavle 70/16
6. Rajak Marina 88/16
7. Zorić Jelena (PG2) 96/15

 

Predmeti: Praktična geodezija 2
                Osnovi inženjerske geodezije

SEKCIJA 2

Grupa 4
R.b. Prezime i ime Indeks
1. Gavrilović Stefan 6/16
2. Spasić Mateja 20/16
3. Đorđević Nina 35/16
4. Nikolić Zorana 53/16
5. Vujčić Stefan 71/16
6. Mihajlov Mihajlo 92/16
7. Jokić Nemanja 82/17
Grupa 5
R.b. Prezime i ime Indeks
1. Kablar Andreja 7/16
2. Medoš Ana-Marija 23/16
3. Jovanović Aleksandra 29/16
4. Lazović Uroš 54/16
5. Mizdrak Saša 72/16
6. Tošić Dejan 93/16
7. Vujinović Nikola 83/17
Grupa 6
R.b. Prezime i ime Indeks
1. Babić Marina 8/16
2. Cvetanović Dijana 24/16
3. Cakić Milan 38/16
4. Stepanović Anica 55/16
5. Anđelković Miloš 74/16
6. Dubonjac Filip 100/16
7. Zivlak Lazar (OIG) 38/15

 

Predmeti: Praktična geodezija 2
                Osnovi inženjerske geodezije

SEKCIJA 3

Grupa 7
R.b. Prezime i ime Indeks
1. Marković Ivana 64/10
2. Gligorić Milica 9/16
3. Kuduz Miloš 25/16
4. Glavonjić Srđan 39/16
5. Josipović Rade 56/16
6. Nikolić Nikola 73/16
7. Stanković Sanja 104/16
Grupa 8
R.b. Prezime i ime Indeks
1. Đenić Dobrivoje 86/10
2. Ružić Ivana 10/16
3. Petrović Ivan 26/16
4. Bugarić Veljko 40/16
5. Branković Katarina 59/16
6. Lazarov Zorica 75/16
7. Čolović Lazar 106/16
Grupa 9
R.b. Prezime i ime Indeks
1. Jelisić Stefan 34/15
2. Mitreski Nikola 12/16
3. Stanišić Stevan 28/16
4. Cvetković Ognjen 42/16
5. Gigov David 60/16
6. Dimić Marija 76/16
7. Pavličić Vojin 114/16
8. Nedeljkov Marija (OIG) 113/15

 

Predmeti: Praktična geodezija 2
                Osnovi inženjerske geodezije

SEKCIJA 4

Grupa 10
R.b. Prezime i ime Indeks
1. Rebić Matija 51/15
2. Jocić Kristina 13/16
3. Radović Marko 36/16
4. Arsić Tijana 43/16
5. Damjanović Sava 61/16
6. Milovanović Marko 83/16
7. Klačar Nemanja 115/16
8. Veljić Stevan (OIG) 116/16
Grupa 11
R.b. Prezime i ime Indeks
1. Milanović Marko 80/15
2. Kojić Dušan 15/16
3. Runjaić Aleksandra 30/16
4. Kenđelić Danica 45/16
5. Matić Jelena 62/16
6. Vučković Uroš 80/16
7. Lazarević Aleksandar 117/16
Grupa 12
R.b. Prezime i ime Indeks
1. Vasiljev Aleksandar 2/16
2. Debeljak Mihailo 16/16
3. Radović Stefan 31/16
4. Đedović Nebojša 47/16
5. Trifunović Stefan 64/16
6. Gombar Maja 78/16
7. Prodanović Sunčica 118/16

 

PLAN RADA STUDENATA 2. GODINE