ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

ПРАКТИЧНА НАСТАВА ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ

 

 

15.05.2019.

Обавештење:

Обавештавају се студенти који су обновили II годину студија у школској 2018/19 години, а обавили су Практичну настави за II годину, да су обавезни да се у среду 22.05.2019. године у 8.00 часова јаве професорима др Рајку Савановић и др Слободану Панџић, ради регулисања обавезе у вези предмета Практична настава 2 и уписа одговарајуће оцене. Ово се односи на све студенте који су приликом обнове II године студија прешли на наставни план из 2017. године.

Шеф Геодетског одсека
др Славољуб Томић


 

10.05.2019.

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ И ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА НАСТАВНИКЕ,
ДЕМОНСТРАТОРЕ И СТУДЕНТЕ

Током трајања праксе студенти морају поштовати постојећа правила понашања прописана Правилником школе.

Због специфичности теренског рада неопходно је посебно уважавати и следеће:

 • Поштовати прописани распоред рада.
 • Приликом узимања и враћања геодетске опреме у магацин поштовати правила која су исписана на вратима магацина и придржавати се редоследа изузимања опреме.
 • Наставници или демонстратори треба да буду присутни у магацину приликом задуживања опреме.
 • Инструменте и прибор користити према упутствима.
 • Опрема мора бити чиста и комплетна при враћању у магацин. Уочени недостаци морају се пријавити при враћању опреме магационерима и одмах се регистровати на посебан списак који остаје код магационера. При издавању инструмената магационер је обавезан да упозна наставника са недостацима опреме коју издаје.
 •  Oбзиром да се пракса одвија у градским условима и поред прометних саобраћајница, потребно је поштовати  мере безбедности у саобраћају током рада на терену и носити теренске заштитне прслуке.
 • Не сме се непотребно уништавати вегетација, нарушавати животна средина, ложити ватра на отвореном простору, конзумирати алкохол за време обављања праксе и сл.
 • Због рада на отвореном простору, посебно у шуми, где  има гмизаваца, крпеља и других инсеката  на праксу се не може долазити у кратким панталонама или бермудама, сукњама, мајицама на бретеле, папучама и сличној одећи и обући. На крају радног дана треба се лично прегледати и утврдити да ли има уједа инсеката (крпеље немојте никада сами вадити, потребно је обратити се лекару).
 • Одлазак и повратак са терена обављати у групама.
 •  Придржавати се прописаног радног времена:
  • Друга година: 8:00 – 14:00 часова.
  • Прва година:  8:30 – 14:30 часова.

УЗИМАЊЕ ОПРЕМЕ ИЗ МАГАЦИНА

Опрема прве године је у магацину у подруму Школе.

Опрема друге године је у магацину у приземљу Школе.

Препоручљиво је да наставници или демонстратори буду присутни у магацину при преузимању опреме.

Током преузимања опреме за теренски рад у магацину може бити само једна секција.

Наредна секција улази тек пошто је претходна преузела опрему.

Остале секције су ван магацина. Свака секција мора имати вођу секције, који је одговоран за поштовање прописаних правила.

Редослед преузимања опреме за прву и другу годину регулисаће предметни наставници.

НАПОМЕНА: Магационери издавање опреме за студенте свих секција друге године  треба да заврше до 08:30 часова.


 

12.04.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I И II ГОДИНЕ

Практична настава студената I и II године одржаће се од 13.05. до 31.05.2019. године по плану и распореду који ће бити благовремено објављени.

Право обављања Пракичне наставе имају сви студенти који су уписани на I и II годину студија, a нису обавили Практичну наставу.

Пријављивање за практичну наставу је обавезно и биће од 22.04. до 08.05.2019. године.

Сви студенти су дужни да уз пријаву приложе доказ о уплати надокнаде за обављање Практичне наставе у износу од  4 000 динара.   

Самофинансирајући студенти морају имати евидентиране уплате свих доспелих рата школарине за ову школску годину (III рата).

Управа Геодетског одсека


 

04.04.2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
ЗА СТУДЕНТЕ III ГОДИНЕ ОСНОВНИХ СТУДИЈА И I ГОДИНЕ МАСТЕР СТУДИЈА

ПОЗИВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ III ГОДИНЕ ОСНОВНИХ СТУДИЈА (VI СЕМЕСТРА) И СТУДЕНТИ I ГОДИНЕ МАСТЕР СТУДИЈА, КОЈИ СУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ДА СЕ АНГАЖУЈУ КАО ДЕМОНСТРАТОРИ ИЛИ ДЕМОНСТРАТОРИ-МАГАЦИОНЕРИ НА ПРАКТИЧНОЈ НАСТАВИ  I  И  II ГОДИНЕ, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ОД 13.05. ДО 31.05. 2019. ГОДИНЕ,  ДА СЕ ПРИЈАВЕ СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ГЕОДЕТСКОГ ОДСЕКА.

У ПРИЈАВИ ЈЕ ПОТРЕБНО НАВЕСТИ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ:

 • ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И БРОЈ ИНДЕКСА;
 • АДРЕСУ СТАНОВАЊА (ИЗ ЛИЧНЕ КАРТЕ);
 • КОНТАКТ ТЕЛЕФОН;
 • E-mail АДРЕСУ;
 • ЗА КОЈУ ПОЗИЦИЈУ СЕ ПРИЈАВЛЈУЈУ (ДЕМОНСТРАТОР ИЛИ ДЕМОНСТРАТОР-МАГАЦИОНЕР);
 • СПИСАК ПОЛОЖЕНИХ СТРУЧНИХ ИСПИТА СА ОЦЕНАМА.

ПРИЈАВЕ СЕ ПОДНОСЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ГЕОДЕТСКОГ ОДСЕКА ОД  9.00 ДО 14.00 СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ДО 19.04.2019. ГОДИНЕ. ИЗБОР ЋЕ СЕ ОБАВИТИ НА ОСНОВУ УСПЕХА НА СТУДИЈАМА И ПРЕПОРУКА НАСТАВНИКА.

УПРАВА ГЕОДЕТСКОГ ОДСЕКА