Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

PRAKTIČNA NASTAVA ŠKOLSKE 2016/17. GODINE

 

 

25.05.2017.

OBAVEŠTENJE:

Potpisivanje indeksa iz predmeta
PRAKTIČNA GEODEZIJA 2 i OSNOVI INŽENJERSKE GEODEZIJE
za studente II godine koji su obavili praktičnu nastavu u periodu
od 08.05. do 26.05.2017. god. će biti obavljeno u
PONEDELJAK 29.05.2017. god. u 800 časova.

Predmetni nastavnici


 

04.05.2017.

VAŽNE NAPOMENE I INSTRUKCIJE ZA NASTAVNIKE,
DEMONSTRATORE I STUDENTE

Tokom trajanja prakse studenti moraju poštovati postojeća pravila ponašanja propisana Pravilnikom škole. Zbog specifičnosti terenskog rada neophodno je posebno uvažavati i sledeće:

 • Poštovati propisani raspored rada.
 • Prilikom uzimanja i vraćanja geodetske opreme u magacin poštovati pravila koja su ispisana na vratima magacina i pridržavati se redosleda izuzimanja opreme.
 • Nastavnici ili demonstratori treba da budu prisutni u magacinu prilikom zaduživanja opreme.
 • Instrumente i pribor koristiti prema uputstvima.
 • Oprema mora biti čista i kompletna pri vraćanju u magacin. Uočeni nedostaci moraju se prijaviti pri vraćanju opreme magacionerima i odmah se registrovati na poseban spisak koji ostaje kod magacionera. Pri izdavanju instrumenata magacioner je obavezan da upozna nastavnika sa nedostacima opreme koju izdaje.
 •  S obzirom da se praksa odvija u gradskim uslovima i pored prometnih saobraćajnica, potrebno je poštovati  mere bezbednosti u saobraćaju tokom rada na terenu i nositi terenske zaštitne prsluke.
 • Ne sme se nepotrebno uništavati vegetacija, narušavati životna sredina, ložiti vatra na otvorenom prostoru, konzumirati alkohol za vreme obavljanja prakse i sl.
 • Zbog rada na otvorenom prostoru, posebno u šumi, gde  ima krpelja i drugih insekata na praksu se ne može dolaziti u kratkim pantalonama ili bermudama, suknjama, majicama na bretele, papučama i sličnoj odeći i obući. Na kraju radnog dana treba se lično pregledati i utvrditi da li ima ujeda insekata (krpelje nemojte nikada sami vaditi, potrebno je obratiti se lekaru).
 • Odlazak i povratak sa terena obavljati u grupama.
 •  Pridržavati se propisanog radnog vremena:
  • Druga godina:  8:00 - 14:00 časova.
  • Prva godina:  8:30 - 14:30 časova.

UZIMANJE OPREME IZ MAGACINA

Oprema prve godine je u magacinu u podrumu Škole.

Oprema druge godine je u magacinu u prizemlju Škole.

Preporučljivo je da nastavnici ili demonstratori budu prisutni u magacinu pri preuzimanju opreme. Tokom preuzimanja opreme za terenski rad u magacinu može biti samo jedna sekcija. Naredna sekcija ulazi tek pošto je prethodna preuzela opremu. Ostale sekcije su van magacina. Svaka sekcija mora imati vođu sekcije, koji je odgovoran za poštovanje propisanih pravila.

Redosled preuzimanja opreme za drugu godinu regulisaće predmetni nastavnici.

NAPOMENA:
Izdavanje opreme za studente svih sekcija druge godine treba završiti do 08:30 časova.


 

12.04.2017.

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I I II GODINE:

Praktična nastava studenata I i II godine održaće se od 08.05. do 26.05.2017. godine po planu i rasporedu koji će biti blagovremeno objavljeni.

Pravo obavljanja Praktične nastave imaju svi studenti koji su upisani na I i II godinu studija.

Prijavljivanje za Praktičnu nastavu će se obaviti od 24.04.2017 godine do 28.04.2017. godine.

Uz prijavu studenti su dužni da prilože dokaz o uplati nadoknade za obavljenje Praktične nastave u iznosu od   3 500 dinara.   

Samofinasirajući studenti moraju imati evidentirane uplate svih dospelih rata školarine za ovu školsku godinu.  

Uprava Geodetskog odseka


 

11.04.2017.

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE:

POZIVAJU SE STUDENTI III GODINE (VI SEMESTRA) KOJI SU ZAINTERESOVANI DA SE ANGAŽUJU KAO DEMONSTRATORI ILI DEMONSTRATORI-MAGACIONERI NA PRAKTIČNOJ NASTAVI  I  I  II GODINE, KOJA ĆE SE ODRŽATI OD 08.05. DO 26.05.2017. GODINE,  DA SE PRIJAVE STUDENTSKOJ SLUŽBI GEODETSKOG ODSEKA.

U PRIJAVI JE POTREBNO NAVESTI SLEDEĆE PODATKE:

 • IME, PREZIME I BROJ INDEKSA;
 • ADRESU STANOVANJA (IZ LIČNE KARTE);
 • KONTAKT TELEFON;
 • E-mail ADRESU;
 • ZA KOJU POZICIJU SE PRIJAVLJUJU (DEMONSTRATOR ILI DEMONSTRATOR-MAGACIONER);
 • SPISAK POLOŽENIH STRUČNIH ISPITA.

PRIJAVE SE PODNOSE U STUDENTSKOJ SLUŽBI GEODETSKOG ODSEKA OD  9.00 DO 14.00 SVAKOG RADNOG DANA DO 24.04.2017. GODINE. IZBOR ĆE SE OBAVITI NA OSNOVU USPEHA NA STUDIJAMA I PREPORUKA NASTAVNIKA.

UPRAVA GEODETSKOG ODSEKA