GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

PRAKTIČNA NASTAVA ŠKOLSKE 2017/18. GODINE

 

 

09.05.2018.

VAŽNE NAPOMENE I INSTRUKCIJE ZA NASTAVNIKE,
DEMONSTRATORE I STUDENTE

Tokom trajanja prakse studenti moraju poštovati postojeća pravila ponašanja propisana Pravilnikom škole.

Zbog specifičnosti terenskog rada neophodno je posebno uvažavati i sledeće:

 • Poštovati propisani raspored rada.
 • Prilikom uzimanja i vraćanja geodetske opreme u magacin poštovati pravila koja su ispisana na vratima magacina i pridržavati se redosleda izuzimanja opreme.
 • Nastavnici ili demonstratori treba da budu prisutni u magacinu prilikom zaduživanja opreme.
 • Instrumente i pribor koristiti prema uputstvima.
 • Oprema mora biti čista i kompletna pri vraćanju u magacin. Uočeni nedostaci moraju se prijaviti pri vraćanju opreme magacionerima i odmah se registrovati na poseban spisak koji ostaje kod magacionera. Pri izdavanju instrumenata magacioner je obavezan da upozna nastavnika sa nedostacima opreme koju izdaje.
 •  Obzirom da se praksa odvija u gradskim uslovima i pored prometnih saobraćajnica, potrebno je poštovati  mere bezbednosti u saobraćaju tokom rada na terenu i nositi terenske zaštitne prsluke.
 • Ne sme se nepotrebno uništavati vegetacija, narušavati životna sredina, ložiti vatra na otvorenom prostoru, konzumirati alkohol za vreme obavljanja prakse i sl.
 • Zbog rada na otvorenom prostoru, posebno u šumi, gde  ima gmizavaca, krpelja i drugih insekata  na praksu se ne može dolaziti u kratkim pantalonama ili bermudama, suknjama, majicama na bretele, papučama i sličnoj odeći i obući. Na kraju radnog dana treba se lično pregledati i utvrditi da li ima ujeda insekata (krpelje nemojte nikada sami vaditi, potrebno je obratiti se lekaru).
 • Odlazak i povratak sa terena obavljati u grupama.
 • Pridržavati se propisanog radnog vremena:
  • Druga godina: 8:00 – 14:00 časova.
  • Prva godina:  8:30 – 14:30 časova.

UZIMANJE OPREME IZ MAGACINA

Oprema prve godine je u magacinu u podrumu Škole.

Oprema druge godine je u magacinu u prizemlju Škole.

Preporučljivo je da nastavnici ili demonstratori budu prisutni u magacinu pri preuzimanju opreme.

Tokom preuzimanja opreme za terenski rad u magacinu može biti samo jedna sekcija.

Naredna sekcija ulazi tek pošto je prethodna preuzela opremu.

Ostale sekcije su van magacina. Svaka sekcija mora imati vođu sekcije, koji je odgovoran za poštovanje propisanih pravila.

Redosled preuzimanja opreme za prvu i drugu godinu regulisaće predmetni nastavnici.

NAPOMENA: Magacioneri izdavanje opreme za studente svih sekcija druge godine  treba da završe do 08:30 časova.

 


 

23.04.2018.

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I i II GODINE

Praktična nastava studenata I i II godine održaće se od 14.05. do 01.06.2018. godine po planu i rasporedu koji će biti blagovremeno objavljeni.

Pravo obavljanja Prakične nastave imaju svi studenti koji su upisani na I i II godinu studija, a nisu obavili Praktičnu nastavu.

Prijavljivanje za praktičnu nastavu je obavezno i biće od 26.04. do 07.05.2018. godine.

Svi studenti su dužni da uz prijavu prilože dokaz o uplati nadoknade za obavljanje Praktične nastave u iznosu od   4 000  dinara.

Samofinansirajući studenti moraju imati evidentirane uplate svih dospelih rata školarine za ovu školsku godinu (III rata).

Uprava Geodetskog odseka


 

10.04.2018.

OBAVEŠTENJE
ZA STUDENTE III GODINE OSNOVNIH STUDIJA i I GODINE MASTER STUDIJA

POZIVAJU SE STUDENTI III GODINE OSNOVNIH STUDIJA (VI SEMESTRA) I STUDENTI I GODINE MASTER STUDIJA, KOJI SU ZAINTERESOVANI DA SE ANGAŽUJU KAO DEMONSTRATORI ILI DEMONSTRATORI-MAGACIONERI NA PRAKTIČNOJ NASTAVI  I  i  II GODINE, KOJA ĆE SE ODRŽATI OD 14.05. DO 01.06.2018. GODINE,  DA SE PRIJAVE STUDENTSKOJ SLUŽBI GEODETSKOG ODSEKA.

U PRIJAVI JE POTREBNO NAVESTI SLEDEĆE PODATKE:

 • IME, PREZIME I BROJ INDEKSA;
 • ADRESU STANOVANJA (IZ LIČNE KARTE);
 • KONTAKT TELEFON;
 • E-mail ADRESU;
 • ZA KOJU POZICIJU SE PRIJAVLJUJU (DEMONSTRATOR ILI DEMONSTRATOR-MAGACIONER);
 • SPISAK POLOŽENIH STRUČNIH ISPITA SA OCENAMA.

PRIJAVE SE PODNOSE U STUDENTSKOJ SLUŽBI GEODETSKOG ODSEKA OD 9.00 DO 14.00 SVAKOG RADNOG DANA DO 18.04.2018. GODINE. IZBOR ĆE SE OBAVITI NA OSNOVU USPEHA NA STUDIJAMA I PREPORUKA NASTAVNIKA.

UPRAVA GEODETSKOG ODSEKA