ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

ОБАВЕШТЕЊА
о одбрани СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

 

Дана 15.10.2019 године
са почетком у 11:30 часова
браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД
студент

Никола Бошковић

Тема СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА је:

ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ ПРИ ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У КРАЉЕВУ

14.10.2019.

 

Дана 15.10.2019 године
са почетком у 11:30 часова
браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД
студент

Никола Исаиловић

Тема СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА је:

ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ ПРИ ИЗРАДИ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА К.П. БР. 225/1, 225/2, 225/3, 225/10, 224/42 К.О. СТЕПОЈЕВАЦ, ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

14.10.2019.

 

Дана 15.10.2019 године
са почетком у 11:45 часова
браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД
студент

Иван Николић

Тема СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА је:

ПРИМЕНА ПРОГРАМСКОГ ПАКЕТА AUTOCAD CIVIL 3D
У ПОСТУПКУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ГРАДСКЕ МАГИСТРАЛЕ

14.10.2019.

 

Дана 15.10.2019 године
са почетком у 12:00 часова
браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД
студент

Вељко Пантелић

Тема СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА је:

ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ ПРИ ИЗВОЂЕЊУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ S12
У ЗЕМУНУ

14.10.2019.

 

 Напомена: одбрана СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА је јавна.