Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

OBAVEŠTENJA
o odbrani SPECIJALISTIČKOG RADA

 

Dana 13.12.2017 godine
sa početkom u 12:30 časova
braniće SPECIJALISTIČKI RAD
student

Kristina Đukić

Tema SPECIJALISTIČKOG RADA je:

ODRŽAVANJE KATASTRA NEPOKRETNOSTI U K.O. ALEKSANDROVAC

08.12.2017.

 

Dana 13.12.2017 godine
sa početkom u 13:00 časova
braniće SPECIJALISTIČKI RAD
student

Miloš Drašković

Tema SPECIJALISTIČKOG RADA je:

REŠAVANJE ZAOSTALIH PREDMETA NA TERITORIJI OPŠTINE ČUKARICA
U OKVIRU PROJEKTA SVETSKE BANKE

12.12.2017.

 

Napomena: odbrana SPECIJALISTIČKOG RADA je javna.