GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

ОБАВЕШТЕЊА
о одбрани СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

 

Дана 12.6.2019 године
са почетком у 10:00 часова
браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД
студент

Ана Куновски

Тема СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА је:

РЕАЛИЗАЦИЈА 2D МРЕЖЕ РАДИ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ТУРИСТИЧКО И СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА
У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ "AQUA PARK"

10.06.2019.

 

Дана 12.6.2019 године
са почетком у 10:15 часова
браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД
студент

Ненад Веселиновић

Тема СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА је:

АПЛИКАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ И ОДРЖАВАЊЕ КАТАСТРА ВОДОВА

10.06.2019.

 

 Напомена: одбрана СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА је јавна.