GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одбрани СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

 

Дана 5.12.2018 године
са почетком у 11:30 часова
браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД
студент

Милица Јоксић

Тема СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА је:

ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА КАО САСТАВНИ ДЕО ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ К.П. БР. 725/1 К.О. ДИВЧИБАРЕ

03.12.2018.

 

Напомена: одбрана СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА је јавна.