Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

OBAVEŠTENJE
o odbrani SPECIJALISTIČKOG RADA

 

Dana 23.5.2018 godine
sa početkom u 14:00 časova
braniće SPECIJALISTIČKI RAD
student

Dušan Miletić

Tema SPECIJALISTIČKOG RADA je:

GEODETSKI RADOVI PRI IZRADI I REALIZACIJI PROJEKTA PARCELACIJE K.P. BR. 10145
U K.O. NOVI PAZAR

21.05.2018.

 

Napomena: odbrana SPECIJALISTIČKOG RADA je javna.