ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

ОБАВЕШТЕЊА
о одбрани СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

 

Дана 28.6.2019 године
са почетком у 11:00 часова
браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД
студент

Михајло Ћирић

Тема СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА је:

ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ У ТОКУ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА "LIDL" У ОБРЕНОВЦУ

26.06.2019.

 

Дана 28.6.2019 године
са почетком у 11:15 часова
браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД
студент

Љубица Марић

Тема СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА је:

СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА ВОДОВОДНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ПАНЧЕВУ
ЗА ПОТРЕБЕ КАТАСТРА ВОДОВА

26.06.2019.

 

Дана 28.6.2019 године
са почетком у 11:30 часова
браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД
студент

Миленија Савић

Тема СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА је:

АНАЛИЗА РАЗЛИКЕ ПОВРШИНА ПАРЦЕЛА ИЗ БАЗЕ ЈЕ И БАЗЕ ДКП
ЗА ДЕО ОПШТИНЕ КРАЉЕВО

26.06.2019.

 

Дана 28.6.2019 године
са почетком у 11:45 часова
браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД
студент

Николина Јанић

Тема СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА је:

ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА НАСТАЛИХ У ЗЕМЉИШНОЈ КЊИЗИ, У ПОСТУПКУ ИЗЛАГАЊА
НА ЈАВНИ УВИД И У ПОСТУПКУ ОДРЖАВАЊА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
СКН СТАРИ ГРАД

26.06.2019.

 

 Напомена: одбрана СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА је јавна.