GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одбрани СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

 

Дана 1.2.2019 године
са почетком у 13:00 часова
браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД
студент

Драган Миловић

Тема СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА је:

ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ У ТОКУ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА
ХОТЕЛА "ГРАНД" НА КОПАОНИКУ

01.02.2019.

 

 Напомена: одбрана СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА је јавна.