Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

OBAVEŠTENJA
o odbrani SPECIJALISTIČKOG RADA

 

Dana 19.9.2017 godine
sa početkom u 10:00 časova
braniće SPECIJALISTIČKI RAD
student

Duško Beljić

Tema SPECIJALISTIČKOG RADA je:

GEODETSKI RADOVI PRI PROJEKTOVANJU I REALIZACIJI PROJEKTA
KABLOVSKOG VODA 35KV ZA TS 35/10KV "VALY"

12.09.2017.

 

Dana 19.09.2017 godine
sa početkom u 10:15 časova
braniće SPECIJALISTIČKI RAD
student

Miloš Magdelenić

Tema SPECIJALISTIČKOG RADA je:

PRIMENA PROGRAMSKOG PAKETA AUTOCAD CIVIL 3D PRI IZRADI 3D MODELA TERENA
I OBRAČUNU ZAPREMINA ZEMLJANIH MASA

12.09.2017.

 

Napomena: odbrana SPECIJALISTIČKOG RADA je javna.