GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одбрани МАСТЕР РАДА

 

Дана 1.7.2019 године
са почетком у 13:00 часова
браниће МАСТЕР РАД
студент

Јасмин Мехмедовић

Тема МАСТЕР РАДА је:

УПОРЕДНА АНАЛИЗА КОНЦЕПТА СПРОВОЂЕЊА КОМАСАЦИЈЕ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

26.06.2019.

 

Напомена: одбрана МАСТЕР РАДА је јавна.