GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

ОБАВЕШТЕЊА
о одбрани МАСТЕР РАДА

 

Дана 14.11.2018 године
са почетком у 11:00 часова
браниће МАСТЕР РАД
студент

Младенка Ерић

Tema MASTER RADA je:

УСКЛАЂИВАЊЕ ПОДАТАКА АДРЕСНОГ РЕГИСТРА СА БАЗОМ КАТАСТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЛОЗНИЦА

13.11.2018.

 

Дана 15.11.2018 године
са почетком у 12:00 часова
браниће МАСТЕР РАД
студент

Душко Бељић

Tema MASTER RADA je:

ПРИМЕНА БЕСПИЛОТНИХ ЛЕТЕЛИЦА ЗА ПОТРЕБЕ ГЕОДЕТСКОГ СНИМАЊА
И ПРЕГЛЕДА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА

09.11.2018.

 

Напомена: одбрана МАСТЕР РАДА је јавна.