GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

OBAVEŠTENJA
o odbrani MASTER RADA

 

Dana 9.7.2018 godine
sa početkom u 11:00 časova
braniće MASTER RAD
student

Dragan Jokić

Tema MASTER RADA je:

ANALIZA PROBLEMA PRI REALIZACIJI PROJEKATA KOMASACIJE
SA PREDLOGOM REŠENJA

06.07.2018.

 

Dana 9.7.2018 godine
sa početkom u 11:45 časova
braniće MASTER RAD
student

Danka Garić

Tema MASTER RADA je:

UNAPREĐENJE PODATAKA ADRESNOG REGISTRA

06.07.2018.

 

Dana 9.7.2018 godine
sa početkom u 12:30 časova
braniće MASTER RAD
student

Vesna Protulipac

Tema MASTER RADA je:

USPOSTAVLJANJE REGISTRA STAMBENIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
REPUBLIKE SRBIJE

06.07.2018.

 

Napomena: odbrana MASTER RADA je javna.