ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одбрани МАСТЕР РАДА

 

Дана 18.02.2020 године
са почетком у 11:00 часова
браниће МАСТЕР РАД
студент

Данијела Стојнић

Тема МАСТЕР РАДА је:

СТРУЧНИ НАДЗОР И АНАЛИЗА МЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
У РАДУ СЛУЖБИ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

14.02.2020.

 

Напомена: одбрана МАСТЕР РАДА је јавна.