GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одбрани МАСТЕР РАДА

 

Дана 1.3.2019 године
са почетком у 11:00 часова
браниће МАСТЕР РАД
студент

Јелена Тривуновић

Tema MASTER RADA je:

АУТОМАТСКО ГЕНЕРИСАЊЕ 3D МОДЕЛА У БЛИСКОПРЕДМЕТНОЈ ФОТОГРАМЕТРИЈИ
СА АСПЕКТА АНАЛИЗЕ ТАЧНОСТИ

22.02.2019.

 

Напомена: одбрана МАСТЕР РАДА је јавна.