GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

ОБАВЕШТЕЊА
о одбрани МАСТЕР РАДА

 

Дана 7.12.2018 године
са почетком у 11:30 часова
браниће МАСТЕР РАД
студент

Јован Обрадовић

Tema MASTER RADA je:

СОФТВЕРСКИ СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСОМ КОНВЕРЗИЈЕ АНАЛОГНЕ
У ДИГИТАЛНУ АРХИВСКУ ГРАЂУ

04.12.2018.

 

Дана 12.12.2018 године
са почетком у 11:00 часова
браниће МАСТЕР РАД
студент

Љиљана Станимировић

Tema MASTER RADA je:

РЕГИСТАР ЦЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ СА ПРОЦЕНОМ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ

05.12.2018.

 

Напомена: одбрана МАСТЕР РАДА је јавна.