ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

ОБАВЕШТЕЊА
о одбрани МАСТЕР РАДА

 

Дана 11.6.2020 године
са почетком у 12:00 часова
браниће МАСТЕР РАД
студент

Милорад Мемаровић

Тема МАСТЕР РАДА је:

ИЗРАДА ДИГИТАЛНОГ МОДЕЛА ТЕРЕНА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА
АУТО-ПУТА ПОЖЕГА-КОТРОМАН ПРИМЕНОМ LIDAR ТЕХНОЛОГИЈЕ

02.06.2020.

 

Дана 12.6.2020 године
са почетком у 11:00 часова
браниће МАСТЕР РАД
студент

Јелена Бојовић

Тема МАСТЕР РАДА је:

АНАЛИЗА И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОБЛЕМА ПРИ ИЗРАДИ
ДИГИТАЛНОГ КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА У ОПШТИНАМА ГДЕ СЕ КОРИСТЕ
ПЛАНОВИ УРАЂЕНИ У СТЕРЕОГРАФСКОЈ ПРОЈЕКЦИЈИ

02.06.2020.

 

Дана 12.6.2020 године
са почетком у 11:15 часова
браниће МАСТЕР РАД
студент

Александра Спасић

Тема МАСТЕР РАДА је:

ПРИМЕНА БЕСПИЛОТНИХ АЕРОФОТОГРАМЕТРИЈСКИХ СИСТЕМА У ПОЉОПРИВРЕДИ

03.06.2020.

 

Напомена: одбрана МАСТЕР РАДА је јавна.