ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одбрани МАСТЕР РАДА

Дана 22.03.2023 године
са почетком у 10:00 часова
браниће МАСТЕР РАД
студент

Александар Николић

Тема МАСТЕР РАДА је:

Анализа тачности координата тачака 2Д геодетске мреже опажане у две епохе

21.03.2023.

Дана 21.03.2023 године
са почетком у 11:00 часова
браниће МАСТЕР РАД
студент

Саша Шекуларац

Тема МАСТЕР РАДА је:

Анализа и отклањање проблема насталих коришћењем аналогног катастарског плана у ери дигиталног катастра у ОКН Александровац

20.03.2023.

Напомена: одбрана МАСТЕР РАДА је јавна.