ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одбрани ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

Дана 20.9.2019 године
са почетком у 11:30 часова
браниће ДИПЛОМСКИ РАД
студент

Бојан Аћимовић

Тема ДИПЛОМСКОГ РАДА је:

ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ ПРИ ИЗРАДИ КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКОГ ПЛАНА К.П. БР. 279 У К.О. ТОПОЛА (ВАРОШ) ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

18.09.2019.


 

Напомена: одбрана ДИПЛОМСКОГ РАДА је јавна.