GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одбрани ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

Дана 24.12.2018 године
са почетком у 12:00 часова
браниће ДИПЛОМСКИ РАД
студент

Марија Шољага

Тема ДИПЛОМСКОГ РАДА је:

ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ НА К.П. БР. 1723 У К.О. СТАРИ ГРАД
ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ДВОРИШНОГ ОБЈЕКТА

17.12.2018.

 

Напомена: одбрана ДИПЛОМСКОГ РАДА је јавна.