GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одбрани ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

Дана 24.4.2019 године
са почетком у 12:00 часова
браниће ДИПЛОМСКИ РАД
студент

Иван Милојевић

Тема ДИПЛОМСКОГ РАДА је:

ПРИМЕРИ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ПРИ СПРОВОЂЕЊУ ПРОМЕНА У ДРЖАВНОМ ПРЕМЕРУ И КАТАСТРУ НА ТЕРИТОРИЈИ СКН ВЕЛИКА ПЛАНА

19.04.2019.

 

Напомена: одбрана ДИПЛОМСКОГ РАДА је јавна.