ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

ОБАВЕШТЕЊА
о одбрани ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

Дана 30.9.2020 године
са почетком у 11:00 часова
браниће ДИПЛОМСКИ РАД
студент

Јасна Вукојевић

Тема ДИПЛОМСКОГ РАДА је:

ИЗРАДА ГЕОДЕТСКЕ ПОДЛОГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА
НОВЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ,,РУЖА ШУЛМАНˮ, К.О. ЗРЕЊАНИН

25.09.2020.

 

Дана 30.9.2020 године
са почетком у 12:00 часова
браниће ДИПЛОМСКИ РАД
студент

Гордана Ђермановић

Тема ДИПЛОМСКОГ РАДА је:

УНАПРЕЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ВОДОВИМА НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ

25.09.2020.