ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одбрани ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

Дана 1.7.2020 године
са почетком у 11:00 часова
браниће ДИПЛОМСКИ РАД
студент

Сања Секулић

Тема ДИПЛОМСКОГ РАДА је:

СНИМАЊЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ РАДИ УПИСА У
КАТАСТАР ПОДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈА К.П. 1782/1 К.О. ЗЕМУН

29.06.2020.

 

Напомена: одбрана ДИПЛОМСКОГ РАДА је јавна.