Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

OBAVEŠTENJE
o odbrani DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 27.2.2018 godine
sa početkom u 13:00 časova
braniće DIPLOMSKI RAD
student

Gojko Petrović

Tema DIPLOMSKOG RADA je:

GEODETSKI RADOVI PRI IZGRADNJI STAMBENIH OBJEKATA
PREMA PROJEKTU "SUNNYVILLE"

23.02.2018.

 

Napomena: odbrana DIPLOMSKOG RADA je javna.