ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одбрани ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

Дана 11.12.2019 године
са почетком у 10:30 часова
браниће ДИПЛОМСКИ РАД
студент

Рајко Деспотовић

Тема ДИПЛОМСКОГ РАДА је:

ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
ВУЧЕДОЛСКЕ УЛИЦЕ НА ЦЕТИЊУ

09.12.2019.


 

Напомена: одбрана ДИПЛОМСКОГ РАДА је јавна.