GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одбрани ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

Дана 30.1.2019 године
са почетком у 12:15 часова
браниће ДИПЛОМСКИ РАД
студент

Александар Стајић

Тема ДИПЛОМСКОГ РАДА је:

ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА У КОМПЛЕКСУ КБЦ "ДРАГИША МИШОВИЋ - ДЕДИЊЕ"
У БЕОГРАДУ

28.01.2019.

 

Дана 30.1.2019 године
са почетком у 12:30 часова
браниће ДИПЛОМСКИ РАД
студент

Угљеша Алексић

Тема ДИПЛОМСКОГ РАДА је:

ИЗРАДА КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКОГ ПЛАНА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА И ДОБИЈАЊА УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ ОБЈЕКТА

28.01.2019.

 

Напомена: одбрана ДИПЛОМСКОГ РАДА је јавна.