ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

ОБАВЕШТЕЊА
о одбрани ДИПЛОМСКОГ РАДА

Дана 28.02.2023.године
са почетком у 13.15 часова
браниће ДИПЛОМСКИ РАД

студент
Драгиша Драгаш

Тема ДИПЛОМСКОГ РАДА је:

ИЗРАДА КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКОГ ПЛАНА КОМПЛЕКСА „КУМОДРАЖ“

22.02.2023.

Дана 28.02.2023.године
са почетком у 13.00 часова
браниће ДИПЛОМСКИ РАД

студент
Дарко Јаћимовски

Тема ДИПЛОМСКОГ РАДА је:

ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ НА СНИМАЊУ ОБЈЕКАТА НА К.П. 18339 К.О. ПАНЧЕВО ЗА ПОТРЕБЕ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА

22.02.2023.

Напомена: одбрана ДИПЛОМСКОГ РАДА је јавна.