Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

OBAVEŠTENJE
o odbrani DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 11.12.2017 godine
sa početkom u 12:00 časova
braniće DIPLOMSKI RAD
student

Saša Kovačević

Tema DIPLOMSKOG RADA je:

IZRADA ELABORATA GEODETSKIH RADOVA ZA POTREBE ODRŽAVANJA
KATASTRA NEPOKRETNOSTI K.O. ŽELEZNIK

06.12.2017.

 

Napomena: odbrana DIPLOMSKOG RADA je javna.