GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одбрани ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

Дана 20.6.2019 године
са почетком у 11:00 часова
браниће ДИПЛОМСКИ РАД
студент

Анета Гајић

Тема ДИПЛОМСКОГ РАДА је:

ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ У ПРОЦЕСУ ИЗГРАДЊЕ И ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. 1600 К.О. ВОЖДОВАЦ У ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ

19.06.2019.

 

Напомена: одбрана ДИПЛОМСКОГ РАДА је јавна.