ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одбрани ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

Дана 13.11.2019 године
са почетком у 12:00 часова
браниће ДИПЛОМСКИ РАД
студент

Марија Ђорић

Тема ДИПЛОМСКОГ РАДА је:

ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ ОБЈЕКАТА У КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ

12.11.2019.


 

Напомена: одбрана ДИПЛОМСКОГ РАДА је јавна.