20.04.2018.
Praktična geodezija 2:
Rezultati pismenog dela ispita...
Dalje

20.04.2018.
Geodetska metrologija:
Rezultati ispita...
Dalje

20.04.2018.
Odbrana diplomskog rada:
Obaveštenja...
Dalje

19.04.2018.
Geodetske mreže
posebnih namena:

Rezultati pismenog ispita...
Dalje

19.04.2018.
Geodetske mreže
posebnih namena:

Rezultati kolokvijuma...
Dalje

19.04.2018.
Osnovi fotogrametrije:
Obaveštenje o terminima za regulisanje predispitnih obaveza
Dalje

19.04.2018.
Odbrana specijalističkog rada:
Obaveštenje...
Dalje

18.04.2018.
Konsultacije kod
Jelene Pandžić:

Obaveštenje...
Dalje

18.04.2018.
Geodetski premer 1:
Rezultati kolokvijuma...
Dalje

17.04.2018.
Informatika za inženjere:
Rezultat ispita...
Dalje

16.04.2018.
Geodetski planovi:
Rezultati testa...
Dalje

16.04.2018.
Geodetski aspekti izgradnje infrastrukturnih objekata:
Obaveštenje...
Dalje

16.04.2018.
Metodologija projektovanja u geodeziji:
Rezultati ispita...
Dalje

16.04.2018.
Metodologija projektovanja u geodeziji:
Rezultati kolokvijuma...
Dalje

16.04.2018.
Primena računara:
Raspored polaganja ispita...
Dalje

16.04.2018.
Državni premer i osnovi katastra:
2 obaveštenja...
Dalje

16.04.2018.
Katastar nepokretnosti:
Obaveštenje - kolokvijum...
Dalje

16.04.2018.
Informatika za inženjere:
Rezultati testa 1...
Dalje

15.04.2018.
Osnovi inženjerske geodezije:
Rezultati pismenog dela ispita...
Dalje

15.04.2018.
Informacioni sistemi u katastru - Specijalističke studije:
Rezultat ispita...
Dalje

14.04.2018.
Master studije:
Aprilski ispitni rok - Izmene!
Dalje

14.04.2018.
Katastar vodova:
Rezultat ispita...
Dalje

13.04.2018.
Nacrtna geometrija sa centralnom projekcijom:
Rezultati ispita...
Dalje

13.04.2018.
Geodetske mreže u državnom premeru:
Rezultati pismenog dela ispita...
Dalje

13.04.2018.
Geodetske mreže u inženjerstvu:
Rezultati pismenog dela ispita...
Dalje

13.04.2018.
Fizika:
* Rezultati pismenog dela ispita:
* Rezultati I. i II. kolokvijuma...
Dalje

13.04.2018.
Kartografija:
Preuzmite nov materijal...
Dalje

12.04.2018.
Matematika 2:
Rezultati kolokvijuma...
Dalje

12.04.2018.
Geodetski premer 2:
Rezultati pismenog dela ispita...
Dalje

12.04.2018.
Konsultacije kod
mr Olivere Vasović:

Obaveštenje...
Dalje