23.02.2018.
Informatika za inženjere:
Podela na grupe za predavanja...
Dalje

23.02.2018.
Odbrana diplomskog rada:
Obaveštenje...
Dalje

22.02.2018.
Stručna praksa - 2017/2018:
* Obrazac za prijavu stručne
   prakse;
* Izborni predmeti i oblasti
   stručne prakse...
Dalje

22.02.2018.
Primena računara:
Rezultati...
Dalje

20.02.2018.
Geodetski premer 1:
Definitivna podela studenata na grupe...
Dalje

20.02.2018.
Osnovi fotogrametrije:
Podela na grupe za vežbe ...
Dalje

19.02.2018.
Osnovne studije:
Obaveštenje o održavanju sastanka u vezi Stručne prakse za studente III godine studija...
Dalje

18.02.2018.
Inženjerska geodezija:
Rezultati ispita...
Dalje

18.02.2018.
Deformaciona analiza:
* Rezultati ispita;
* Obaveštenje...
Dalje

16.02.2018.
Praktična geodezija 2:
Obaveštenje...
Dalje

16.02.2018.
Katastar nepokretnosti:
Rezultati ispita...
Dalje

16.02.2018.
Geodetski radovi u postupku eksproprijacije i komasacije:
Rezultati ispita...
Dalje