20.10.2017.
Nacrtna geometrija sa centralnom projekcijom:
Preuzmite - Tekst za vežbe i
Vežbu br. 1...
Dalje

20.10.2017.
Odbrana diplomskog rada:
Obaveštenja...
Dalje

20.10.2017.
Odbrana specijalističkog rada:
Obaveštenje...
Dalje

20.10.2017.
Master studije:
Raspored časova - izmena!
Dalje

18.10.2017.
Master strukovne studije:
Važno obaveštenje!
Dalje

17.10.2017.
Predavanja i vežbe iz Fizike,
predviđene za utorak, 17. oktobra, neće biti održane zbog sprečenosti profesora. Termin nadoknade časova biće kasnije utvrđen.

16.10.2017.
Geoinformacioni sistemi:
Vežbe - podela na grupe...
Dalje

16.10.2017.
Geodetski premer 2:
* Podela na grupe za vežbe;
* Obaveštenje za zaposlene
   studente...
Dalje

16.10.2017.
Raspored konsultacija
u toku zimskog semestra
školske 2017/18.
Dalje

16.10.2017.
Geodetska metrologija:
Obaveštenje za zaposlene studente...
Dalje

15.10.2017.
Fotogrametrija i
daljinska detekcija:

Važno obaveštenje...
Dalje

15.10.2017.
Geodetska metrologija:
Raspored za vežbe...
Dalje

13.10.2017.
Primena računara:
Podela na grupe za vežbe...
Dalje