10.12.2017.
Primena računara:
Rezultati kolokvijuma - I godina...
Dalje

10.12.2017.
Geodetske mreže
posebnih namena:

Rezultati pismenog ispita...
Dalje

10.12.2017.
Geodetske mreže
posebnih namena:

Rezultati kolokvijuma...
Dalje

08.12.2017.
Master strukovne studije:
Drugi kolokvijum kao i prvi popravni kolokvijum iz predmeta Registracija prava na nepokretnosti biće održan 23.12.2017. god u 11 časova.

08.12.2017.
Odbrana specijalističkog rada:
Obaveštenje...
Dalje

07.12.2017.
Geodetski planovi:
Obaveštenje - Vežbe iz Digitalnih geodetskih planova...
Dalje

07.12.2017.
Nacrtna geometrija sa centralnom projekcijom:
Preuzmite vežbu br. 8...
Dalje

07.12.2017.
Matematika 1:
Preuzmite - Ispitna pitanja...
Dalje

06.12.2017.
Odbrana diplomskog rada:
Obaveštenje...
Dalje

06.12.2017.
Geodetske mreže u državnom premeru:
Rezultati pismenog dela ispita...
Dalje

06.12.2017.
Geodetske mreže u inženjerstvu:
Rezultati pismenog dela ispita...
Dalje

05.12.2017.
Geodetski planovi:
Obaveštenje...
Dalje

05.12.2017.
Geodetski premer 2:
Obaveštenje o kolokvijumu...
Dalje

05.12.2017.
Geodetska metrologija:
2 obaveštenja...
Dalje

04.12.2017.
Matematika 2:
Rezultati pismenog ispita...
Dalje

04.12.2017.
Geodetska metrologija:
Obaveštavaju se studenti da za vežbe, planirane za 04.12.2017. godine, neće biti podele na grupe, već svi studenti istog dana.

04.12.2017.
Fotogrametrija i
daljinska detekcija:

Podela na grupe za izradu trećeg zadatka u RC...
Dalje

04.12.2017.
Geoinformacioni sistemi:
Obaveštenje...
Dalje

04.12.2017.
Osnovne studije:
Raspored časova - V semestar školske 2017/18. god. - izmena!
Dalje

03.12.2017.
Katastar nepokretnosti:
Rezultati kolokvijuma...
Dalje

03.12.2017.
Matematika 1:
Rezultati pismenog dela ispita...
Dalje

02.12.2017.
Matematika 1:
Rezultati prvog kolokvijuma...
Dalje

01.12.2017.
Praktična geodezija 2:
Rezultati pismenog dela ispita...
Dalje