ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Мастер струковне студије

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНA

[15.09.2020. ]  ОБАВЕШТЕЊЕ:

Због техничких разлога, рок за пријављивање испита за мастер студије је скраћен до 17.09.2020.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА:

  • Од 14.09. до 17.09.2020. године.
  • Пријављивање испита је електронски, на сајту ВГГШ, кликом на линк.
  • ПРИЈАВА ИСПИТА ЋЕ СЕ ВРШИТИ ЕЛЕКТРОНСКИ, УЗ ДОКАЗ О ИЗМИРЕНИМ ОБАВЕЗАМА ЗА ШКОЛАРИНУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ.
  • НА ИСПИТУ ЈЕ ОБАВЕЗНО ДАТИ НА УВИД И ИНДЕКС И ЛИЧНУ КАРТУ (ИЛИ ПАСОШ).
Р.б. ПРЕДМЕТ Година Дан Датум Време Сала
1. Деформациона анализа 2. субота 19.09. 9.00. 3
2. Инжењерска фотограметрија 2. субота 19.09. 9.00 Каб.2
3. Информациони системи у катастру 1. субота 19.09. 9.00. РЦ
4. 3Д модели терена и инжењерских објеката 1. субота 19.09. 11.00 3
5. Процена тржишне вредности непокретности 1. субота 26.09. 11.00 4
6. Tехничке пословнe комуникације и презентације 2. субота 26.09. 11.00 4
7. Управљање пројектима и инвестицијама 1. субота 19.09. 12.00. Гр.Од.
8. Методологија пројектовања у геодезији 1. субота 26.09. 9.00 2
9. Геодетски радови у поступку експропријације и комасације 2. субота 26.09. 9.00 3
10. Референтне геодетске мреже 1. субота 26.09. 11.00 2
11. Процедуре и поступци у катастру непокретности 1 и 2 1. субота 26.09. 11.00 Каб.1
12. Пројектовање у државном премеру и катастру 1. субота 26.09. 13.00 Каб.1
13. Софтвери у геодезији 2. субота 03.10. 9.00 3
14. Пројектовање геодетских радова у инжењерству 1. субота 03.10. 9.00 2
15. Геодетски аспекти изградње инфраструктурних објеката 1. субота 03.10. 9.00 2
16. Картографија 1. субота 03.10. 11.00 2
17. Просторно планирање и урбанизам 1. субота 03.10. 11.00 3
18. Регистрација права на непокретностима 1. субота 03.10. 11.00 4

Црвеном бојом су означени термини код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда испита.


 

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК - ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНA