ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Мастер струковне студије

ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНA

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА:

  • Од 21.06. до 25.06.2020. године.
  • Пријављивање испита је електронски, на сајту ВГГШ, кликом на линк.
  • ПРИЈАВА ИСПИТА ЋЕ СЕ ВРШИТИ ЕЛЕКТРОНСКИ, УЗ ДОКАЗ О ИЗМИРЕНИМ ДОСПЕЛИМ ОБАВЕЗАМА ЗА ШКОЛАРИНУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
  • НА ИСПИТУ ЈЕ ОБАВЕЗНО ДАТИ НА УВИД И ИНДЕКС И ЛИЧНУ КАРТУ (ИЛИ ПАСОШ).

Р.б. ПРЕДМЕТ Година Дан Датум Време Сала
1. Техничке пословне комуникације и презентације 2. субота 27.06. 9.00 4
2. Процена тржишне вредности непокретности 1. субота 27.06. 9.00 4
3. 3Д модели терена и инжењерских објеката 1. субота 27.06. 9.00 3
4. Инжењерска фотограметрија 2. субота 27.06. 9.00 3
5. Пројекат из фотограметрије и картографије 2. субота 27.06. 9.00 3
6. Картографија 1. субота 27.06. 9.00 2
7. Просторно планирање и урбанизам 1. субота 27.06. 12.00 2
8. Регистрација права на непокретностима 1. субота 27.06. 12.00 3
9. Референтне геодетске мреже 1. петак 03.07. 15.00 2
10. Пројекат из државног премера и катастра 2. петак 03.07. 15.00 Каб.1
11. Процедуре и поступци у катастру непокретности 1 и 2 1. петак 03.07. 12.00. 3
12. Геодетски аспекти изградње инфраструктурних објеката 1. петак 03.07. 12.00 РЦ
13. Геодетски радови у поступку експропријације и комасације 2. петак 03.07. 15.00 3
14. Софтвери у геодезији 2. петак 03.07. 12.00 4
15. Методологија пројектовања у геодезији 1. субота 04.07. 9.00 2
16. Пројектовање геодетских радова у инжењерству 1. субота 04.07. 12.00 2
17. Пројектовање у државном премеру и катастру 1. субота 04.07. 12.00 3
18. Управљање пројектима и инвестицијама 1. субота 04.07. 12.00 Грађ.о.
19. Информациони системи у катастру 1. субота 04.07. 12.00 РЦ1
20. Деформациона анализа 2. субота 04.07. 9.00 3
20. Пројекат из инжењерске геодезије 2. субота 04.07. 12.00 2

 

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК - ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНA