Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Master strukovne studije

JULSKI ISPITNI ROK
ŠKOLSKA 2017/2018. GODINA

R.b. PREDMET Godina Dan Datum Vreme Sala
1. Referentne geodetske mreže 1 subota 23.06. 9.00 3
2. Deformaciona analiza 2 subota 23.06. 9.00 2
3. Projekat iz fotogrametrije i kartografije 2 subota 23.06. 9.00 Kab.2
4. Projekat iz državnog premera i katastra 2 subota 23.06. 9.00 Kab.1
5. Projekat iz inženjerske geodezije 2 subota 23.06. 13.00 Kab.5
6. Projektovanje u državnom premeru i katastru 1 subota 23.06. 11.00 3
7. Projektovanje geodetskih radova u inženjerstvu 1 subota 23.06. 11.00 2
8. Inženjerska fotogrametrija 2 subota 23.06. 9.00 Kab.2
9. Informacioni sistemi u katastru 1 subota 23.06. 11.00 RC
10. Tehničke poslovne komunikacije i prezentacije 2 subota 23.06. 13.00 3
11. Prostorno planiranje i urbanizam 1 subota 23.06. 13.00 2
12. Kartografija 1 subota 30.06. 9.00 2, 3
13. Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 1 i 2 1 subota 30.06. 11.00 3
14. Geodetski aspekti izgradnje infrastrukturnih objekata 1 subota 30.06.. 11.00 4
15. Softveri u geodeziji 2 subota 30.06. 11.00 2
16. 3D modeli terena i inženjerskih objekata 1 subota 30.06. 11.00 2
17. Procena tržišne vrednosti nepokretnosti 1 subota 30.06. 11.00 Kab.3
18. Upravljanje projektima i investicijama 1 subota 30.06. 12.00 Gr.Od.
19. Geodetski radovi u postupku eksproprijacije i komasacije 2 subota 30.06. 13.00 Kab.1
20. Registracija prava na nepokretnostima 1 subota 30.06. 13.00 3
21. Metodologija projektovanja u geodeziji 1 subota 30.06. 13.00 2

Crvenom bojom su označeni termini kod kojih je došlo do izmena od dana objavljivanja rasporeda ispita.

NAPOMENE:

PRIJAVLJIVANJE ISPITA:

  • Od 13.06. do 21.06.2018. godine (redovni termini rada Studentske službe);

PRIJAVE SE PRIMAJU SAMO U NAVEDENIM TERMINIMA.

PRIJAVE SE PRIMAJU SAMO UZ INDEKS.

PRIJAVA ISPITA ĆE SE VRŠITI UZ DOKAZ O UPLAĆENOJ OSMOJ RATI ŠKOLARINE ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU.

NA ISPITU JE OBAVEZNO DATI NA UVID I INDEKS I LIČNU KARTU (ILI PASOŠ).

 

JUNSKI ISPITNI ROK - ŠKOLSKA 2017/2018. GODINA