Geodetski odsek

Geodetski odsek Visoke građevinsko-geodetske škole nalazi se u istočnom delu grada Beograda.

LOKACIJA Više građevinsko-geodetske  škole


Geodetski odsek Visoke građevinsko-geodetske škole je lociran na opštini Zvezdara u blizini velike ulice Bulevar kralja Aleksandra.

LOKACIJA Više građevinsko-geodetske  škole


Geodetski odsek Visoke građevinsko-geodetske škole nalazi se u blizini „Liona“, Zvezdara teatra i 6. Beogradske gimnazije.

LOKACIJA Više građevinsko-geodetske  škole


Geodetski odsek Visoke građevinsko-geodetske škole lociran je u ulici Milana Rakića, koja se približno paralelno pruža sa Bulevarom Kralja Aleksandra.
Zgrada naše škole nalazi se na placu koji uokviravaju sledeće ulice: Batutova, Milana Rakića i Radoja Domanovića.

LOKACIJA Više građevinsko-geodetske  škole


Ako se pođe ulicom Milana Rakića ka fudbalskom igralistu „Hajduk“ naša škola je druga zgrada od Zvezdara teatra (zgrada br.42).

LOKACIJA Više građevinsko-geodetske  škole

 LOKACIJA Više građevinsko-geodetske  škole


Ako se do Geodetskog odseka Visoke građevinsko-geodetske škole dolazi tramavajem od Vukovog spomenika, onda treba sići na prvoj stanici posle „Liona“, zatim morate preći Bulevar Kralja Aleksandra i ući u Batutovu ulicu (ona vodi do Gradske bolnice). Kada idući ulicom stignete do prvog semafora – stigli ste do naše škole.
Do Goedetskog odseka se može stići i autobuskim linijama br. 77 i 79 ili trolejbusima br. 28 i 40. U tom slučaju morate sići kod Gradske bolnice, preći ulicu Dimitrija Tucovića i krenuti uzbrdo Batutovom ulicom prema Bulevaru Kralja Aleksandra. Naša škola se nalazi na drugom raskršću (raskšće ulica Batutove i Milana Rakića).
Takođe se do Geodetskog odseka može stići i trolejbuskim linijama 19, 21 i 22 koje idu od Crvenog krsta ka Ustaničkoj ulici. Trebalo bi sići na jednoj stanici pre Arhitektonske škole, preći ulicu Vojislava Ilića, ući u Dojransku ulicu i krenuti ka Bulevaru Kralja Aleksandra, preći ga i ući u Batutovu ulicu koja vodi ka Gradskoj bolnici. Na prvom semaforu, sa leve strane, se nalazi naša škola.

LOKACIJA Više građevinsko-geodetske  škole