Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

12.09.2013.

ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU

Licenca prvoga reda

Na osnovu Izmena i dopuna Zakona o državnom premeru i katastru Republike Srbije
(Sl.glasnik RS br.65/2013) predviđeno je da:

 • Geodetsku Licencu  prvoga  reda mogu steći geodetski stručnjaci sa završenim specijalističkim strukovnim studijama (4 godine studija i 240 ESPB bodova) (Član 10a Zakona o izmenama i dopunama zakona o državnom premeru i katastru),
 • Geodetsku Licencu drugoga reda mogu steći geodetski stručnjaci sa osnovnim strukovnim studijama (3 godine studija i 180 ESPB bodova) (Član 10a Zakona o izmenama i dopunama zakona o državnom premeru i katastru),
 • Zaposleni geodetski stručnjaci u Republičkom geodetskom zavodu, koji su završili osnovne, odnosno specijalističke  strukovne studije, mogu kao državni službenici sticati sledeća zvanja:
  • mlađi stručni geodetski saradnik
  • stručni geodetski saradnik
  • mlađi stručni geodetski savetnik
  • stručni geodetski savetnik
  • samostalni stručni geodetski savetnik
  • viši stručni geodetski savetnik

Dakle, geodetski stručnjaci sa završenim specijalističkim strukovnim studijama, tj. stečenim drugim stepenom visokog obrazovanja (4 godine studija i 240 ESPB bodova), i ispunjenim ostalim preduslovima, mogu biti državni službenici najvišeg stručnog ranga.

 

Zakon o izmenama i dopunama zakona o
državnom premeru i katastru (Sl.glasnik RS br.65/2013)