ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

О Б А В Е Ш Т Е Њ А:

     МАСТЕР
СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Распоред предмета по семестрима
за студијске програме
мастер струковних студија:

Грађевинско инжењерство
у високоградњи

Геодезија-Геоматика

А К Р Е Д И Т О В А Н Е
МАСТЕР
СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Висока грађевинско - геодетска школа је ПРВА високошколска установа у Србији (рачунајући све факултете и високе школе) која је акредитовала студијске програме мастер струковних студија.

Висока грађевинско-геодетска школа и Републички геодетски завод потписали споразум о сарадњи

Висока грађевинско геодетска школа направила је апликацију за паметне телефоне на Андроид платформи.

   ИСПИТНИ РОКОВИ
У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ

РЕДОВНИ ИСПИТНИ
РОКОВИ:

1) јануарско-фебруарски
2) априлски
3) јунски
4) јулски
5) септембарски
6) октобарски

 

АПСОЛВЕНТСКИ
РОКОВИ:

1) новембарски;
2) децембарски;
3) мартовски;

Управа Школе

  АКРЕДИТАЦИЈА
      2012 и 2014

Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија у Београду је добила акредитацију као високошколска установа и акредитацију за студијске програме основних и специјалистичких струковних студија.

ЛИЦЕНЦЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Врсте лиценци које издаје Инжењерска комора Србије за

инжењере специјалистичких струковних и
инжењере струковних студија.

Текст Одлуке о врстама лиценци које издаје Инжењерска комора Србије

         

Висока грађевинско - геодетска школа је ПРВА високошколска установа у Србији (рачунајући све факултете и високе школе) која је акредитовала студијске програме мастер струковних студија.

Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија у Београду је добила акредитацију као високошколска установа и акредитацију за студијске програме основних и мастер струковних студија.