ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ
У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

ПРВА ГОДИНА - настава почиње у понедељак 4. октобра по распореду који ће бити блaговремено објављен на сајту.
Пријем студената прве године студијског програма Геодезија-Геоматика одржаће се 4. октобра по групама почев од 8:30 часова, 9:30 часова и 10:30 часова у просторијама зграде у Милана Ракића 42 (конкретан распоред на сајту).
Пријем студената прве године студијског програма Архитектура одржаће се 4. октобра у 13:00 часова а студената прве године студијског програма Грађевинско инжењерство у 13:30 и у просторијама зграде у Хајдук Станка 2 (амфитеатар на спрату).

ДРУГА и ТРЕЋА ГОДИНА - настава почиње у понедељак 11. октобра по распореду који ће бити објављен на сајту.

МАСТЕР СТУДИЈЕ

ПРВА и ДРУГА ГОДИНА - настава почиње у понедељак 18. октобра по распореду који ће бити објављен на сајту.

Због тренутне епидемиолошке ситуације, настава на основним и мастер студијама ће се одвијати по посебном плану и распореду који ће подразумевати комбинацију вежби које се изводе у просторијама Школе и предавања која ће претежно бити реализована електронским путем.
Током извођења вежби, испита и евентуално наставе у Школи биће поштоване све прописане мере превеннције (мање групе студената, ношење маски, појачана хигијена, адекватна просторна дистанца...).
Студенти су у обавези да прате обавештења предметних наставника који ће одлуку о одржавању свих облика настава доносити у складу са епидемиолошком ситуацијом.


 

ВАНРЕДНИ ИСПИТНИ РОК
(ОКТОБАР 2)

Ванредни испитни рок за основне студије одржаће се 5. и 6. октобра по распоредима који ће бити објављени на сајту. У ванредном року биће могућа пријава највише два испита. Сви студенти без обзира на статус плаћају пријаву испита 800,00 РСД.

Ванредни испитни рок за мастер студије одржаће се 12. и 13. октобра по распоредима који ће бити објављени на сајту. У ванредном року биће могућа пријава највише два испита. Сви студенти без обзира на статус плаћају пријаву испита 800,00 РСД.


 

УПИС НА ВИШУ ГОДИНУ СТУДИЈА
И ОБНОВА ГОДИНЕ

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Обнова године и упис на вишу годину студија обавиће се по завршетку ванредног испитног рока, од 6. до 13. октобра по распореду који ће бити објављен на сајту Школе.

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Обнова године и упис на вишу годину студија обавиће се по завршетку варедног испитног рока, од 14. до 18. октобра по распореду који ће бити објављен на сајту Школе.