VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

O B A V E Š T E Nj A:

  OBAVEŠTENJE:

Obaveštavaju se studenti i zaposleni da Škola neće raditi u petak 30. decembra. Zimska pauza traje do 15.1.2017. godine.
Škola počinje sa radom u ponedeljak
16. januara.

SVIM STUDENTIMA I ZAPOSLENIMA
ŽELIMO SREĆNE PRAZNIKE
I PUNO USPEHA U NOVOJ GODINI!

Iz Sekretarijata Škole

UPIS I OBNOVA GODINE U
ŠKOLSKOJ 2016/2017. GODINI

Studenti koji nisu upisali/obnovili godinu mogu se upisati u naknadnom terminu do kraja godine.

Škola poziva i studente koji su napravili pauzu u studiranju da iskoriste priliku i obnove status studenta.

Sve informacije na telefon:
011/2422-178

Visoka građevinsko-geodetska škola i Republički geodetski zavod potpisali sporazum o saradnji

MASTER
STRUKOVNE STUDIJE
(dve godine - 120 ESPB bodova)

PRIZNAVANJE ISPITA SA
SPECIJALISTIČKIH STUDIJA
NA MASTER STUDIJAMA

Visoka građevinsko geodetska
škola napravila je
aplikaciju za pametne telefone
na Android platformi.

    ISPITNI ROKOVI
U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI

REDOVNI ISPITNI
ROKOVI:

1) januarsko - februarski
2) aprilski
3) junski
4) julski
5) septembarski
6) oktobarski

 

APSOLVENTSKI
ROKOVI:

1) novembarski;
2) decembarski;
3) martovski;

Uprava Škole

  AKREDITACIJA
    2012 i 2014

Odlukom Komisije za akreditaciju
i proveru kvaliteta Republike Srbije
Visoka građevinsko-geodetska škola
strukovnih studija u Beogradu je
dobila akreditaciju kao visokoškolska
ustanova i akreditaciju za studijske
programe osnovnih i specijalističkih
strukovnih studija.

LICENCE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE

Vrste licenci koje izdaje
Inženjerska komora Srbije za

inženjere specijalističkih strukovnih
i
inženjere strukovnih studija.

Tekst Odluke o vrstama licenci koje izdaje
Inženjerska komora Srbije (648 kb)

         

Odlukom Komisije za akreditaciju i
proveru kvaliteta Republike Srbije
Visoka građevinsko-geodetska škola
strukovnih studija u Beogradu je
dobila akreditaciju kao visokoškolska
ustanova i akreditaciju za studijske
programe osnovnih i specijalističkih
strukovnih studija.

Informacije o Školi od sada
možete pratiti i na našim
facebook
, twitter i instagram stranicama!