:

2021/2022

:

04.03.2021. ʊ
ȣ - ȣ :

840 2119666 62

:
3-10  - ,
3-20  -

Ō


Σ
COVID-19
()

Ō,ȣ

- ( ) .

ȣ 2017

- .

         


2021/2022.
III

- ( ) .

- .

 
Akademija tehnicko-umetnickih strukovnih studija Beograd